Com gestionar temes ètics als museus? Guia pràctica

Gary Edson | Routledge

El caos arriba quan no existeixen mecanismes per controlar els conflictes d’interessos, els malentesos o les qüestions ètiques. Aquestes últimes són una peça clau que queda integrada en totes les activitats dels museus. L’ètica dels museus no constitueix una teoria tancada i fixa, però si que es conforma con un conjunt de principis que intenten desgranar quin és el comportament adequat en aquest equipament.

El llibre vol donar resposta a quatre plantejaments bàsics: Què és la ètica dels museus? Quina és la diferencia entre ètica moral i professional en aquest camp? Quin és el valor de l'ètica en relació a la professió dels museus? Perquè és important l’ètica professional per als treballadors dels museus? “Readers will understand that professional ethics is learned ability to ensure the proper care and use of commonwealth of humanity – the museum and their collections in the service of people” (Els lectors entendran que l'ètica professional és la capacitat d'aprendre per assegurar l'atenció i l'ús adequats de la comunitat de la humanitat: el museu i les seves col·leccions al servei de les persones); aleshores manté una importància clau la vocació de servei públic que va unida als museus.

«Museum ethics in practice» es presenta com a una guia per a les pràctiques ètiques dels museus; dirigida tant a professionals com a estudiants ja que aborda la perspectiva pràctica mitjançant casos però també amb la inclusió de coneixement teòric. Els museus es troben amb molts desafiaments: acomodar la ciutadania local, protegir el patrimoni, oferir oportunitats inclusives d’educació, motivar als públics... A més a més de la tasca de salvaguardar les obres i col·leccions. Per tot això, el respecte a l’ètica del museu ha de tenir en compte tant els treballadors, els visitants i les col·leccions.

Queda una cosa clara i és que tots els museus han de tenir el seu propi codi ètic o codi deontològic on s’hi reflecteixin els requisits del seu paper i missió; també cal que aquests siguin revisats periòdicament. Pot servir de gran ajuda el 'Codi Deontològic de l’ICOM' que identifica uns estàndards mínims sobre els que centrar-se i aplicar al propi cas. L’ICOM (Consell Internacional de Museus) ofereix interessants mecanismes de suport en aquesta àrea.


Podeu consultar el llibre al Centre d’Informació i Documentació.
 

Edson, G. (2017). «Museum ethics in practice». London : Routledge

Continguts:

Museum case studies for discussion -- Prologue -- Introduction to Practical Museum Ethics -- 1. Ethics and the Museum -- 2. Ethical Perspectives -- 3. Ethics and Social Responsibility -- 4. Ethical Practice -- 5. Ethics and Consistency -- 6. Ethics and Truth -- 7. Ethics as Personal Standards -- 8. Ethics and Professionalism -- 9. Ethics and Predictability -- 10. Ethics as a Code -- Epilogue -- Appendix: ICOM Code of Ethics for Museums -- Bibliography


 


Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris