Necessitats i compromisos de les diferents administracions en el camp de l’educació artísticaLes entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i Associació Catalana de Municipis(ACM) han lliurat un document que han elaborat sobre la governança de les escoles locals de les arts, on s’assenyalen algunes necessitats i compromisos de les diferents administracions en el camp de l’educació artística al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts  (CoNCA) amb l’objectiu de posar en comú el treball dut a terme fins al moment en relació amb els compromisos adquirits al 1r Fòrum de les Arts a l’Educació.


El document elaborat per l’FMC i l’ACM posa de manifest que cal abordar la relació entre l’educació i la cultura, trencant les barreres existents i desenvolupant un marc d’acció pública que aconsegueixi resoldre les desigualtats en la participació cultural. Per aconseguir-ho, és del tot necessari promoure polítiques que afavoreixin la igualtat d’oportunitats i que garanteixin el dret a participar a la vida cultural dels pobles i ciutats.
 
 

Interacció ASSENTAMents laboratori de La Central del Circ

ASSENTAMents laboratori de La Central del Circ
 
 

També insisteix en el fet que cal garantir els drets culturals per eliminar les desigualtats, regular el marc institucional i competencial i definir les polítiques de les diferents administracions en el camp de l’educació artística. A més, el document assenyala algunes necessitats que s'han d'abordar per tal de desenvolupar les polítiques locals en la matèria, ja que els municipis es troben amb un seguit de dèficits i mancances que la Generalitat ha d’abordar, com la formació i contractació del professorat, la rigidesa normativa per tal de disposar de professionals als centres escolars, la connexió de l’escola amb l’entorn o l’autonomia del centre.

Mentre s’articula aquest nou Sistema integral nacional de les arts, els ajuntaments i la resta de corporacions locals que han fet l’aposta d’impulsar programes d’aprenentatges artístics, tenen problemes que cal resoldre per millorar les seves accions; alhora, però, es comprometen a impulsar, mantenir i desplegar programes artístics, avançar en una dimensió més integral i interdisciplinària de les arts, incorporant, a més de la música, altres continguts en matèria audiovisual, teatre, dansa, d’arts visuals, arts digitals, circ, màgia, cant coral, còmic, disseny, etc.

L’educació artística no es pot entendre únicament com el domini d’un llenguatge o disciplina artística. Els ciutadans han de poder expressar-se artísticament i gaudir de les arts. Cal generar itineraris compartits entre les escoles de les arts i els centres culturals bàsics per impulsar una educació artística al llarg i ample de la vida que afavoreixi viure experiències relacionades amb la creació i el gaudi a partir de propostes artístiques. 

 


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. (17 de maig 2023). Document de les entitats municipalistes sobre la governança de les escoles locals de les arts en el marc de la carta de les arts a l’educació. FMC i ACM https://fmc.cat/

 


 


 

_____________________________________________________________________