El valor cultural de l’experiència museística: estat de la recerca

Carol Scott, Jocelyn Dodd, Richard Sandell | Arts & Humanities Research Council

Informe que analitza la literatura existent sobre l’experiència de visitar i participar en museus i galeries d’art i sobre el valor cultural que genera en els usuaris. A partir de de la revisió crítica d’estudis i recerques realitzades al Regne Unit i amb fons públics durant les dues últimes dècades, les autores de l’informe es plantegen si els paradigmes i marcs metodològics emprats són els més idonis per a una bona comprensió d’aquesta experiència. L’informe planteja també algunes recomanacions per millorar, de cara a futures recerques, les metodologies i els sistemes de recollida de dades per obtenir una avaluació més acurada del valor cultural de l’experiència museística per als visitants.

L’informe parteix d’una àmplia recerca bibliogràfica i d’entrevistes semiestructurades a responsables institucionals, acadèmics i experts en la matèria del Regne Unit. El panel d’experts entrevistat avalua la recerca duta a terme i respon a les preguntes següents: Quines són les fortaleses i debilitats d’aquest corpus de recerca? Quins buits hi detecten? Quins estudis específics considera essencial incloure en aquesta revisió i per quines raons? Quins són els principals reptes per als museus i galeries de cara a incrementar el seu valor per als usuaris?

A partir d’aquestes dues fases prèvies, les autores de l’informe presenten les principals claus conceptuals i metodològiques que han guiat aquest corpus de recerca. Es fixen, sobretot, en el concepte de valor cultural i en la necessitat de ser capaç de mesurar i avaluar aquest valor cultural de cara a nous contexts de governança. Remarquen també els nous rols dels usuaris i de les institucions museístiques en un context social i econòmic tan canviant, així com al valor intrínsec de l’experiència museística. 


 

PDF User value of museums and galleries: a critical view of the literature


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris