Valor cultural i desigualtat

Dave O’Brien, Kate Oakley | Arts and Humanities Research Council (AHRC)

 Aquest informe és una revisió crítica de la literatura acadèmica que investiga la relació entre valor cultural i desigualtat. I ho fa des de dos punts de vista: el de la producció i el del consum. Els autors de l’informe argumenten que aquestes dues activitats són essencials per entendre aquesta relació entre cultura i desigualtat social malgrat que tradicionalment s’hagin considerat de manera separada tant en la recerca acadèmica com en la política pública. La revisió es concentra en aspectes relatius a la raça, la classe social o el gènere, que són els enfocament des dels quals s’ha estudiat més la desigualtat, tot i que també contempla qüestions relacionades amb la discapacitat, la sexualitat i la desigualtat geogràfica. Els autors destaquen que tota la literatura i recerca analitzades evidencien una innegable connexió entre valor cultural i desigualtat. Constaten però, que existeix un dèficit important de dades que impedeixen arribar a una millor comprensió d’aquesta relació. Ressalten la importància política, social, econòmica i cultural d’aquest tema i reclamen que des les polítiques públiques es desenvolupin estratègies de recollida i anàlisi de dades que permetin elaborar un corpus d’investigació i coneixement més consistent.

La literatura aquí analitzada estudia principalment tres qüestions: les tipologies de públics  que assisteixen a les diferents tipologies d’espectacles,  manifestacions i expressions culturals; les condicions laborals, sous i característiques dels llocs de treball que generen i produeixen aquestes diverses formes culturals i, finalment, els continguts específics que les integren. Gran part dels estudis sostenen que la producció cultural està dominada per homes blans de classe mitjana i procedents d’entorns influents. I que la cultura finançada o promoguda per l’estat atreu i beneficia principalment a aquest mateix tipus d’audiència. Tot i que també existeixen investigacions que defensen altres tesis. Totes aquestes idees estan relacionades amb una determinada idea jeràrquica de la cultura que qualifica a determinades formes culturals com a més valuoses que d’altres. Un tema que també es discuteix àmpliament en la majoria de les investigacions aquí revisades.

Els autors d’aquest informe volen deixar clar, però, que encara existeixen molts aspectes d’aquesta relació entre cultura i desigualtat que cal investigar amb més profunditat ja que els investigadors, els polítics, els gestors i l’opinió pública necessiten més dades. O’Brien i Oakley constaten que existeixen nombrosos estudis recents parcials però que encara no s’ha realitzat un projecte de recerca definitiu que connecti la veritable relació entre consum, producció i valor cultural. El Cultural Value Project de l’Arts and Humanities Research Council mira d’establir una agenda en aquest sentit.

PDF Cultural value and inequality: a critical literature review

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris