El valor cultural de l’experiència museística: estat de la recerca