La contribució dels agents culturals i creatius a l'apoderament de la ciutadania

Eclectis (European citizens' laboratory for empowerment: cities shared) | Idensitat

Informe que presenta els resultats del projecte Eclectis de laboratoris d’apoderament de la ciutadania europea i que treballa en el foment de la participació de la ciutadania en el desenvolupament urbà i en la realització de projectes creatius inspirats en enfocaments artístics i inclusius. Hi han participat onze socis europeus entre els quals hi figura el projecte artístic ‘Idensitat’, ubicat a diverses ciutats catalanes i que experimenta mitjançant processos creatius diverses formes d’incidir en el territori en les seves dimensions espacial, temporal i social.

Segons els autors de l’informe, tant Europa com la resta del món viuen un procés de creixent urbanització i la crisi econòmica i els canvis socials i tecnològics acceleren les fragmentacions urbanes, socials, culturals i econòmiques. En aquest context, consideren els processos ‘top-down’ (de dalt a baix) limitats i caducs i aposten per nous processos ‘bottom-up’ (de baix a dalt) que proporcionin solucions inclusives i innovadores i donin resposta a les noves expectatives i necessitats de la ciutadania. Afirmen també que cal superar l’enfocament tradicional basat en la participació ciutadana i cal anar cap al seu apoderament per poder fer front als grans canvis socials europeus.

La publicació s’organitza al voltant de quatre eixos: les anàlisis dels socis del projecte on s’expliquen la seva visió sobre els principals reptes d’aquesta experiència compartida; una declaració comuna sobre els principis adoptats pels els agents culturals i creatius per a les accions que miren d’incidir en l’apoderament de la ciutadania en la ‘presa de les ciutats’; una sèrie de recomanacions per als responsables polítics de cara a incentivar iniciatives que alliberin el potencial de la ciutadania europea i del sector creatiu per a la realització d’accions participatives en els espais públics i finalment, una sèrie d’articles de fons d’artistes i investigadors sobre el tema.

Molts d’aquests autors es pregunten fins a quin punt els processos i activitats desenvolupats pels agents culturals i creatius europeus poden contribuir a l’apoderament dels ciutadans en la ‘presa de la ciutat’ i dels espais públics. Consideren també que el concepte ‘presa de la ciutat’ ha de ser entès en un sentit ampli – no només des d’una aproximació tècnica des de l’enginyeria urbana que es centra en la infraestructura física i en la planificació urbana – i ha de tenir en compte reptes medi ambientals, econòmics, socials i culturals, així com també sensorials i experimentals i posar el factor humà en el centre de les accions per assolir l’objectiu final del bé comú. I recorden que el concepte d’apoderament fa referència al procés que permet a les persones accedir a iniciatives més àmplies i els proporciona més influència i capacitat d’acció política, econòmica, social i cultural. I que l’apoderament s’inscriu dins una tendència general cap a la urbanització, d’una banda, i en un context de certa retirada de l’estat, incapaç de fer front als reptes econòmics, socials i culturals de les ciutats contemporànies, de l’altra. Tots els autors coincideixen en el fet  que els ciutadans no són usuaris ni consumidors sinó col·laboradors actius per a la transformació del seu entorn i per a la construcció de ciutats més democràtiques, justes i sostenibles.

PDF A contribution from cultural and creative actors to citizens’ empowerment

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris