The Ashgate Research Companion to Planning and Culture

Greg Young , Deborah Stevenson | Ashgate

Obra que analitza la relació entre cultura i planificació estratègica territorial. Es tracta d’un recull de textos elaborats per experts i acadèmics de tot el món on s’hi analitzen les tendències més significatives en polítiques i estratègies de planificació cultural, tant en contextos nacionals com internacionals. Els autors i autores exploren des d’un punt de vista interdisciplinari, teòric i pràctic, tant les interseccions com les tensions i divergències més significatives d’aquesta relació. Els experts subratllen la importància que ha adquirit la cultura en les estratègies de planificació i desenvolupament territorial i conclouen que, en aquests temps marcats per la diversitat cultural, els fluxos globals, l’estrès ambiental i un cert escepticisme cap a la planificació, ha emergit una necessitat creixent de reconèixer aquells patrons i maneres de vida locals i regionals, així com les seves històries i paisatges, que conformen una sèrie de constel·lacions culturals dinàmiques creades per la gent i suspeses en xarxes de significació teixides per la mateixa gent. Els autors consideren que planificar de manera sostenible és descobrir, interpretar i construir mosaics d’aquestes vides, paisatges i llegats amb el poder suau de la cultura.

«The Ashgate research companion to planning and culture» està editat per Greg Young, de la Universitat de Sidney, i Deborah Stevenson, de la Universitat de Western Sydney, i s’estructura en sis apartats: Contextos globals; Dimensions de la planificació; Dimensions de la cultura; Pràctiques en planificació; Pràctiques en cultura, i Dinàmiques de planificació i cultura. Cada secció inclou tres o quatre contribucions i un capítol final amb uns estudi de cas que il·lustra els temes tractats.

Al llarg del llibre apareixen també alguns eixos temàtics recurrents que els autors tracten des de diverses perspectives. Els temes són els següents:

  • Diversitat cultural. S’hi analitza com s’ha contemplat la diversitat cultural en els contextos urbans i metropolitans en els països occidentals i s’hi fa un repàs a les tendències, polítiques i pràctiques implementades.
  • Món local i fluxos globals. S’hi estudia de quina manera els fluxos i la governança cultural global han influït en la planificació cultural a escala local i quines dinàmiques teòriques i pràctiques han generat.
  • Indústries culturals i creatives. Els textos reflexionen i analitzen els seus impactes en l’economia de la cultura i el desenvolupament territorial, així com en els discursos sobre teoria de la cultura, i presten especial atenció al paper dels districtes culturals en els models de desenvolupament urbà.
  • Espai públic i ciutadania. S’hi investiga com es contemplen els conceptes d’espai públic i ciutadania en les estratègies de planificació cultural, així com les contradiccions i ambigüitats que envolten els conceptes de lloc i de mobilització social.
  • Planificació cultural i sostenibilitat. S’hi fa referència al gran potencial de la planificació cultural per al desenvolupament sostenible de les comunitats; s’hi esmenta també l’auge del moviment ‘slow city’ com a corrent cultural en una societat civil global, amb objectius de desenvolupament sostenible local i la promoció d’un manifest global, i s’hi destaca l’expansió del paper de la planificació cultural a través de la política pública en termes de política global a través d’una perspectiva internacional.
  • Teories socials i culturals i conceptes de cultura, història i patrimoni. S’hi analitza el paper social de la planificació i el valor d’un nou paradigma de governança cultural.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

 Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris