Laboratoris ciutadans: cultura cocreada i polítiques públiques

Davant de desastres de gran magnitud com huracans, bombardejos o terratrèmols que assolen ciutats i territoris, es desperta en la societat un sentiment de fraternitat i de solidaritat, que porta a les persones a unir esforços pel bé comú. Aquest és el punt de partida de Marcos García per explicar el model de funcionament dels laboratoris ciutadans: institucions públiques, obertes, democràtiques i d’experimentació.

L’objectiu dels laboratoris ciutadans, com explica l’autor, és mantenir un lloc permanent a les ciutats on trobar-se amb el veïnat per dur a terme projectes, amb un fort component experimental,  que milloren la vida en comú i crear comunitat. Com a model per entendre els processos i tipologies de projectes, es fa servir d’una experiència que coneix de ben a prop, el MediaLab Prado de Madrid, del qual n’ha sigut el director fins el recent anunci del consistori madrileny de desmantellar aquest centre de referència, abocat ara a un futur incert.
 

​Laboratori ciutadà | Medialab Prado
Laboratori ciutadà | Medialab Prado
 

L’article defensa el potencial que representen les xarxes de laboratoris per materialitzar-se en polítiques públiques. Per fer-ho possible, es proposa la creació de laboratoris ciutadans ubicats en equipaments públics existents (biblioteques, centres cívics, centres de salut o, fins i tot, poliesportius) on puguin crear-se projectes de tota mena; amb això, s’enfortiria el teixit comunitari i es permetria intercanviar aprenentatges entre diversos projectes.

La cultura, en tant que no opera sota les raons instrumentals que caracteritzen altres àmbits, esdevé, doncs, un camp d’experimentació idoni per abraçar els laboratoris ciutadans, permetent avançar en l’impuls de les pràctiques de cultura comunitària amb disciplines que van més enllà dels formats tradicionals, articulant relacions transversals amb àmbits com l’educació, a ciència, el medi ambient o les polítiques socials.
 

Inspirant-se de l’experiència del Medialab Prado, sorgeix la iniciativa de la xarxa ParticipaLab de Catalunya que pretén redefinir aquestes infraestructures públiques, on ciutadania i Administració es troben, en clau de participació ciutadana i innovació democràtica. El seu objectiu és potenciar els nombrosos efectes multiplicadors de les estratègies d’intervenció social amb les d’apoderament i ciutadania activa, sense haver de fer grans inversions lligades a la creació de nous equipaments específics.

El document Xarxa ParticipaLab, elaborat per Yago Bermejo i Ismael Peña-López, és un instrument que presenta objectius, principis de la participació democràtica i un seguit de tasques i estratègies a desenvolupar, fixant un horitzó possible perquè la participació ciutadana sigui part consubstancial de les polítiques públiques i no només un afegit a aquestes.

Si voleu aprofundir en el procés de creació d’un laboratori ciutadà i el seu funcionament, podeu recuperar aquest curs en línia d’accés obert organitzat pel MediaLab Prado, adreçat a qualsevol persona i organització interessada a construir formes d’acció col·lectiva davant la crisi.


 

Podeu consultar i descarregar-vos els documents:
 

García, M. (2021). Laboratorios ciudadanos y políticas públicas. Cultura y Ciudadanía. 

Bermejo, Y., Peña-López, I. (2020). Xarxa ParticipaLab de Catalunya. Equipaments ciutadans i innovació social. Generalitat de Catalunya. 


_______________________________________________________________________ 


 

1 comentari

Interacció
Laboratorios ciudadanos: una necesidad cultural
 

Llegiu l'article que ha escrit l'Àngel Mestres, director de Trànsit Projectes i membre d'Interacció, sobre la necessitat cultural d'iniciatives com el MedialabPrado que està en risc.

"Las prácticas culturales contemporáneas han de reconvertirse en dispositivos que generen lazos para la gestión de los recursos compartidos"
 

Mestres, A. (11 de març de 2021). Laboratorios ciudadanos: una necesidad cultural. Open Democracy.


 

Bona lectura.