La transversalitat a les polítiques culturals locals a França

Observatoire des politiques culturelles

Reflexió sobre el concepte, abast i tipologies de la transversalitat a les polítiques locals franceses i sobre les conseqüències internes i externes d’aplicar  polítiques culturals transversals. El document planteja la necessitat d’incorporar a les polítiques culturals qüestions relacionades amb la cohesió social (política educativa, política social, ...) i amb l’atractiu territorial (planificació urbana, turisme, desenvolupament econòmic, ciutat creativa, ...) però sense desplaçar l’objectiu primer de les polítiques culturals que és promoure la creació artística i les pràctiques culturals. També es reflexiona sobre aspectes relacionats amb els mètodes i sistemes de gestió de la transversalitat i sobre els impactes i conseqüències que aquesta pot tenir en l’organització política i administrativa de les diverses àrees o serveis municipals.

Segons l’informe, desenvolupat pels gestors culturals Léa Baron, Etienne Bonnet Cande,  Guillaume Marion i Emmanuelle Meunier durant el seu període de formació a l’Institut National des Études Territoriaux, la transversalitat es pot fer efectiva a través d’estratègies generals o explícites, de projectes emergents o puntuals, de serveis específics o de fusions entre diverses àrees o bé a través de col·laboracions amb serveis, empreses i associacions externes. Es fa referència a les finalitats i objectius que es pretenen assolir en aplicar estratègies i politiques transversals com per exemple, incidir en les polítiques socials, millorar el benestar integral de la població, dinamitzar el teixit econòmic local, incentivar l’atractiu territorial i atreure turisme, incentivar les pràctiques i el consum cultural, modernitzar la gestió municipal o garantir els pressupostos de cultura, entre d’altres. També es comenta que orientar les polítiques culturals cap a un enfocament més social o bé cap un enfocament més territorial i econòmic no és oposat i que un no exclou l’altre.

PDF Politique culturelle locale: pertinence et réalité de la transversalité

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris