Pla d'Acció Cultural de Sant Celoni i la Batllòria

El  Pla  d’Acció  Cultural  de  Sant  Celoni  s’ha  d’entendre  com  l’instrument  que guiarà  la  vida  cultural  del  municipi  durant  els  propers  anys.  Es  tracta  d’un document operatiu que ha de convertir-se en un dels principals referents tant pels responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament, com per les empreses i professionals del sector privat, les entitats i associacions culturals i el conjunt de la ciutadania. 


 


 

En primera lloc, el Pla d’Acció Cultural de Sant Celoni ha de suposar introduir una  mirada  que  vagi  més  enllà  de  les  urgències  quotidianes,  garantint  una perspectiva més àmplia a l’hora de definir els objectius i les prioritats en termes de cultura. Així doncs, ha de representar una aposta per una forma de treballar que defugi  de  la  inèrcia  i  la  improvisació.  Això  suposa,  disposar  d’un  document  que permeti  gestionar  el  present  i  projectar  el  futur  des  d’una  visió  global  i participativa.
 

Biblioteca l'Escorxador
 

En  segon  terme,  el  Pla  d’Acció  Cultural  de  Sant  Celoni  s’entén  com  la possibilitat de reforçar la cultura com a eix central de la vida política i ciutadana del territori. Sovint, la política cultural juga un paper subsidiari d’altres polítiques.

En canvi,  el  seu  caràcter  transversal  impregna,  tot  i que  no  sempre  sigui  visible  ni reconegut, tots els altres àmbits que sí són protagonistes. Específicament, el Pla d’Acció Cultural de Sant Celoni s’inscriu en el context del desenvolupament del Pla Educatiu d’Entorn, el Pla Local de Joventut, i del Pla de Formació Llarg de la Vida. Tots ells són àmbits transversals de la cultura i s’han de considerar estratègicament des d’un marc global que el Pla d’Acció Cultural ha de propiciar.

En últim  terme,  el  Pla  d’Acció  Cultural  de  Sant  Celoni  integra  la  mirada  de diversos  agents  culturals  en  un  projecte  en  comú.  Tots  aquests  agents  no  s’han d’integrar  només  en  el  procés  d’elaboració  del  Pla,  sinó  també  durant  la  seva implementació.

En definitiva, el pla suposa un punt i a part per engegar una etapa que permeti establir uns objectius i dibuixar una nova perspectiva, estratègica i global:

  • Ordenar, prioritzar i superar les urgències del dia a dia i posar les condicions per una planificació a curt, mitjà i llarg termini.
  • Diàleg:  un  projecte  de  poble,  no  només  del  sector  cultural  o  de l’Ajuntament, sinó un full de ruta construït amb les veus de tots els agents. 

Estructura del pla

PDF  Pla d'Acció Cultural Sant Celoni i la Batllòria


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris