Sustaining cultural development : unified systems and new governance in cultural life

Biljana MickovJames Doyle (eds.) ׀ Ashgate-Gower-Lund Humphries


Obra que presenta experiències i projectes que promouen la vitalitat cultural com a eix fonamental en el desenvolupament sostenible de ciutats i regions europees. Els autors reivindiquen la necessitat d’una inversió substancial prèvia en recerca i planificació estratègica per assolir l’èxit d’aquests programes i estratègies. En tots els casos s’apunta a una transformació del model de governança del sector cultural més horitzontal i que combina creativitat, identitat i diversitat cultural amb un increment de la participació de la ciutadania en la vida cultural amb l’objectiu de promoure un desenvolupament cultural harmonitzat i millorar la democràcia.

«Sustaining cultural development : unified systems and new governance in cultural life» incideix en nous models de relació entre governs locals i institucions culturals, maneres innovadores de treballar en xarxa i noves estratègies en el camp de les indústries creatives i en l’avaluació de projectes culturals. Els autors volen demostrar també que les bones polítiques culturals faciliten la democratització i el desenvolupament sostenible de les ciutats i territoris; que es necessària l’adquisició de noves capacitats i habilitats procedents d’altres disciplines per avançar en el coneixement dins el sector cultural; que cal planificar i desenvolupar estratègies i politiques culturals a les ciutats i regions, establir models de cooperació entre països, fomentar la participació de les poblacions i el diàleg intercultural i analitzar el comportament de les audiències i visitants d’institucions culturals; cal millorar l’educació artística a través de la provisió de programes educatius per assegurar una audiència permanent capaç d’interactuar amb les institucions culturals i incidir, a la vegada, en el desenvolupament de les polítiques culturals; cal aprofundir també en com la cultura contemporània, la cultura popular i el desenvolupament tecnològic poden aportar noves mirades a les societats contemporànies; cal clarificar el paper de les institucions culturals i artístiques perquè puguin arribar a més artistes i més estrats de població.

El llibre recull un estudi d’Esteve Caramés sobre la tasca de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i el seu paper actiu a l’hora de desenvolupar i millorar la vida cultural de la ciutat a través de la implementació de diversos plans estratègics per al sector cultural. Jordi Pascual, Jordi Martí i Carles Giner analitzen la implementació de l’Agenda 21 de la cultura que reconeix el desenvolupament cultural com a element clau del desenvolupament urbà i que contribueix al creixement econòmic, la cohesió social i el desenvolupament sostenible. També inclou diversos estudis de cas que proporcionen una àmplia perspectiva del desenvolupament cultural a ciutats i regions com Luxemburg, Bolonya, Cork, Helsinki, Eindhoven, Ljubljana. També s’hi analitzen grans qüestions com el paper dels grans museus en la era de la globalització, el paper de les institucions culturals i l’educació artística o les noves estratègies de màrqueting i d’avaluació del programes i institucions culturals.

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris