Informe de benchmarking sobre el mercat financer alternatiu europeu

Robert Wardrop, Bryan Zhang, Raghavendra Rau , Mia Gray | Cambridge Centre for Alternative Finance (Cambridge University Judge Business School)

Per contrarestar la crisi financera global, han aparegut instruments i canals de finançament alternatius que operen al marge del sistema de finançament tradicional. Als Estats Units i a Europa han prosperat iniciatives de finançament no bancari per aconseguir liquiditat o recursos propis com el capital risc, els ‘venture capitalists’  o àngels inversors, el ‘crowdfunding’ o micromecenatge  i altres  instruments basats en valors de deute. Es tracta d’instruments que supleixen el crèdit bancari a professionals i les petites i mitjanes empreses i els proveeixen de capital risc per a la generació d’’start-ups’ o empreses de nova generació. Segons els autors, es tracta de mecanismes més diversos i transparents per als particulars i empreses que volen invertir o demanar préstecs, fomentar la innovació, generar llocs de feina o finançar causes socials.

Els autors assenyalen que existeixen alguns estudis que documenten l’augment del micromecenatge i dels préstecs ‘peer-to-peer’ (d’igual a igual) en el Regne Unit, però que encara no es coneixen prou bé les característiques i el creixement de les diverses plataformes en línia de finançament alternatiu als països europeus. Consideren que encara no hi ha una recerca independent, sistemàtica i fiable dels del punt de vista científic sobre aquests mercats financers alternatius europeus que pugui informar i assessorar als responsables polítics, legisladors, mitjans de comunicació, empresaris i usuaris. És per aquest motiu que la Universitat de Cambridge s’ha associat amb la consultora EY i amb catorze associacions industrials d’àmbit regional i estatal per recollir dades sobre les operacions financeres realitzades per 255 plataformes líders a Europa a través d’un qüestionari web. Els autors estimen que aquest estudi recull el 85-90% del mercat financer europeu alternatiu en línia.

La investigació és comparativa i revela que el mercat financer alternatiu europeu, en el seu conjunt, va créixer l’any passat un 144% i va passar de 1.211 milions d’euros en 2013 a 2.957 M€ en 2014.  Si excloem el Regne Unit, el mercat financer alternatiu europeu va passar de 137 M€ en 2012 a 338 M€ en 2013 i va assolir els 620 M€ en 2014, amb una taxa de creixement mitjà del 115% en els últims tres anys. 

 Per països, el Regne Unit és el líder indiscutible amb 2.337 M€, França és la segona indústria financera alternativa en línia amb 154 M€, Alemanya el tercer amb 140 M€, seguit de Suècia (107 M€), Països Baixos (78 M€) i Espanya (62 M€). Si classifiquem, però, en funció del volum de negoci per càpita, Estònia ocupa el segon lloc (amb un total de 22 M€ de volum de negoci i 16 € per càpita), després del Regne Unit (36 € per càpita). 

En termes de models financers alternatius, excloent el Regne Unit, els préstecs de consum d’igual a igual són el segment de mercat més gran a Europa, amb 274,62 M€ en 2014. El micromecenatge basat en la recompensa va recaptar  120,33 M€, seguit dels préstecs de negoci ‘peer-to-peer’ (93,1 M€)  i del micromecenatge basat en l’equitat (82,56 M€). Les taxes de creixement mitjà són també altes a tota Europa, els préstecs de negoci d’igual a igual van augmentar 272 M€ entre 2012 i 2014, el micromecenatge basat en la recompensa un 127%, el micromecenatge basat en l’equitat un 116% i el préstec de consum d’igual a igual 113% en el mateix període.

En conjunt, s’estima que el mercat financer alternatiu europeu, si excloem el Regne Unit, ha proporcionat 385 M€  en les primeres etapes i ha finançat a quasi 10.000 negocis i petites i mitjanes empreses emergents durant els últims tres anys, dels quals 201,43 M€ només en el 2014. Sobre la base de les taxes de creixement mitjà entre 2012 i 2014, es preveu que el mercat financer alternatiu en línia europeu, sense el Regne Unit, superi els 1,300 M€ en 2015. Si incloem el Regne Unit, es preveu que la indústria alternativa europea global superi els 7,000 M€ en 2015 si els fonaments del mercat continuen sòlids i el creixement continua a bon ritme.


PDF Moving mainstream: the European alternative finance benchmarking report

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris