Últims números de revistes de museologia i patrimoni

Museum management and curatorship ׀ International journal of heritage studies

Com avaluar els serveis que ofereixen els museus a les seves comunitat? Què ha suposat per als museus britànics l’adopció de l’anomenada nova museologia i quines expectatives, oportunitats, pressions i amenaces suposa aquesta transició? O com ha afectat el nou model de gestió basat en el rendiment als museus públics locals i nacionals de Gran Bretanya, són algunes de les qüestions que s’hi aborden en aquestes dos números de revista.

També inclouen articles que analitzen les estratègies d’alguns museus contemporanis que s’han incorporat a la indústria de l’oci i l’entreteniment i que situen al visitant en el centre de la seva planificació i la seva acció; quins sistemes de representació i difusió fan servir els museus de ciència per divulgar els debats científics entre els seus públics?; quins factors econòmics envolten a la conservació i reutilització dels edificis catalogats, tant en el sector públics com en el privat. Així com un estudi sobre el valor econòmic dels béns patrimonials a la ciutat egipcia d’Alexandria o un debat sobre la gran influència de l’Europa occidental en la conservació del patrimoni cultural d’altres continents a través de l’anàlisi d’algunes cartes i declaracions clau com són la Carta Cultural para África Cultural Charter for Africa (1976), la Burra Charter (1979), el Nara Document on Authenticity (1994) o la Carta de Venècia de 1964.

Sumaris

Museum management and curatorship,  Volume 29, Number 1, February 2014

International journal of heritage studies, Volume 20, Number 2, March 2014

Si sou membre d'Interacció, per fer peticions d’articles escriviu un missatge privat al Centre.

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris