El reconeixement explícit al paper de la cultura en el desenvolupament sostenible

El Consell Econòmic i Social (ECOSOC) és el principal organisme coordinador de la tasca econòmica i social de Nacions Unides. Les principals activitats que promou es relacionen directament amb qüestions econòmiques, de progrés social i de desenvolupament, i també amb la cooperació cultural i educacional. Aquest òrgan també vetlla pel respecte universal dels drets i les llibertats humanes.

En aquests moments està preparant l’Agenda de Desenvolupament post-2015, on es definiran les polítiques i programes per al desenvolupament durant les pròximes dècades. El proper mes de juliol l’ECOSOC celebrarà la seva reunió anual dedicada al tema: Ciència, tecnologia, innovació i el potencial de la cultura en la promoció del desenvolupament sostenible i la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

En ser la primera vegada que l’ECOSOC contempla de manera específica els assumptes culturals en els seus temes de debat, Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) considera que es tracta d’una oportunitat extraordinària per garantir que la cultura sigui considerada com un dels pilars fonamentals del desenvolupament sostenible.

Per aquesta raó, CGLU ha elaborat aquest document per facilitar a tothom qui vulgui participar de manera efectiva en la preparació d’aquesta reunió anual de l’ECOSOC i tots els processos que tinguin a veure amb el reconeixement explícit del paper de la cultura en l’Agenda de Desenvolupament post-2015.

 PDF ECOSOC 2013: El papel de la cultura en el desarrollo sostenible debe ser reconocido explícitamente

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris