Estadístiques culturals de Catalunya 2013

En una setmana de publicació d’estadístiques culturals, el Departament de Cultura de la Generalitat s’afegeix a les dades fetes públiques pel Ministeri de Cultura a través del seu anuari amb la publicació d’una nova selecció de dades sobre el sector de la cultura i la creació.

Estadístiques culturals de Catalunya 2013 inclou dades sobre la despesa pública en cultura dels diversos nivells de govern, les indústries culturals i creatives catalanes, els treballadors culturals, la importació i exportació de béns i serveis culturals, la despesa de les llars en cultura, els arxius, les biblioteques, els museus, el patrimoni arquitectònic i arqueològic, les arts visuals, el cinema, el sector del llibre, les arts escèniques, i el consum i les pràctiques culturals dels catalans.

Destaquen algunes xifres com ara les següents:

  • La despesa en cultura del conjunt de les administracions públiques catalanes (Generalitat, diputacions, consells comarcals i ajuntaments) va passar de 1.183 milions d’euros l’any 2009 a 1.180 milions el 2010 i 1.034 milions d’euros el 2011.
  • Els ajuntaments realitzen més de la meitat de la despesa pública en cultura. La despesa de la generalitat representa al voltant del 31%, la de les diputacions entre un 10% i un 11% i la dels consells comarcals volta el 0,7%.
  • Les importacions de béns i serveis culturals van perdre més de 100 milions d’euros entre 2007 i 2011, i en canvi les exportacions han crescut en 43 milions.
  • La població ocupada en el sector de la cultura i la creació ha Catalunya va passar de 184.800 persones el 2008 a 158.700 el 2012, és a dir que es va reduir un 14%. Només entre un 36% i un 38% són dones.

PDF Estadístiques culturals de Catalunya 2013

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris