Audience Finder

The Audience Agency | Arts Council of England

Interessant web amb múltiples recursos per conèixer i fer créixer els públics de les vostres organitzacions culturals. Proporciona una gran quantitat d’idees i consells pràctics per ajudar-vos a recollir, analitzar i interpretar les dades sobre els vostres públics i després poder aplicar-hi les estratègies adients per tal d’incrementar-los i fidelitzar-los. Els recursos es troben organitzats en tres grans apartats (Recull les teves dades / Interpreta les teves dades / Aplica una estratègia) i també es poden buscar per tipologies o segments d’audiències i per sectors (arts escèniques, música clàssica i actual, patrimoni, literatura, museus i arts de carrer).

A cada apartat s’hi poden trobar informes de lectura planera, eines en línia, ‘toolkits’ i  estudis de cas sobre analítica web, elaboració d’enquestes, ús i control de les dades, mètodes de mesurament, etc. També s’hi explica àmpliament com comparar dades entre sectors, organitzacions o regions, com interpretar les dades de les enquestes, com aplicar estratègies de segmentació, elaborar estudis d’impacte econòmic o aplicar plans de negoci o estratègies de planificació.

Així mateix, en donar-se d’alta a la pàgina web, Audience Finder dóna la possibilitat de participar en grups de treball col·laboratius i clústers per compartir dades. Tots els recursos fan referència al Regne Unit però pot resultar de gran interès per a qualsevol organització cultural que vulgui treballar i millorar la relació amb els seus públics.

Audience Finder

@audienceagents

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris

1 comentari

Molina, Carme

Efectivament, el web és molt interessant, en concret, vaig tenir la sort d'estar en una presentació d'aquest programa de desenvolupament dades i audiències, que permet a les organitzacions culturals del Regne Unit compartir, comparar i aplicar el Know How. El web és el resultat d'un programa desenvolupat per i amb el sector cultural.

Un dels trets que en destacaria, juntament amb els anteriorment citats,  però al qual només hi tenen accés les organitzcions de UK, és que permet la recollida estandaritzada i, posteriorment l'anàlisi, no només de les dades dels usuaris de la pròpia organització, sinó que aquestes les agrupa amb les d'altres organitzacions similars i així es pot treballar amb un espectre més ampli de dades o fer comparatives. El funcionament és a través de xarxes d'organitzacions culturals i clústers. Només puntualitzar que el web treballa amb dades agregades anònimes, que respecta la protecció de dades personals.

En el següent enllaç podeu trobar un resum de la ponència a la que vaig assistir, que es troba dintre un document amb altres ponències sobre temes de màrqueting cultural i ticketing.

http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/publicsculturals/files/2014/11/Resum-ETT.pdf