Estadístiques culturals de Catalunya 2016: podem fer una crida a l'optimisme?

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

La nova edició de les Estadístiques Culturals de Catalunya, presenta les dades completes de l’any 2014, unes dades que no deixen de confirmar l’estat d’emergència permanent en el qual s’ha instaurat el sector cultural a Catalunya. Tot i que alguns indicadors apunten a un incipient canvi de tendència i en certs aspectes, les dades comencen a estabilitzar-se i remuntar lleugerament, però el panorama continua sent devastador: lleugera recuperació en els pressupostos de les administracions públiques; caiguda de l’ocupació; reducció dràstica de les despeses de les llars en productes i serveis culturals; disminució de la participació i el consum cultural en diversos sectors.

L’augment de poc més del 5% en els pressupostos de les administracions del darrer any queda curt si el comparem amb el de 2010, un 30% superior al de 2014. El gruix d’aquesta davallada s’ha concentrat en la despesa corrent puix que les despeses fixes s’han mantingut pràcticament estables, la qual cosa ha portat a una reducció dràstica de la capacitat d’actuació dels operadors que depenien del suport de les administracions. En aquest sentit, val a dir que les retallades han afectat de forma generalitzada a pràcticament tots els sectors, però alguns les han patit de forma més intensa. Aquest és el cas del sector del teatre i la dansa i el de la música, que han vist com la despesa de la Generalitat passava de 54 a 29 milions d’euros (en el cas del teatre i la dansa) i dels 63 als 33 milions (en el de la música) en el període 2010-2014, amb unes davallades de l’ordre del 45,88% i 47,98%, respectivament. Val a dir però, que el sector de la música és el que ha vist augmentada la seva partida en el darrer any, un 43,59% superior respecte 2013, any en que va marcar el seu mínim històric.

La despesa de personal de les administracions s’ha mantingut pràcticament estable  –un 5,79% menys entre 2010 i 2014 en el cas de la Generalitat- però malgrat això, la contractació s’ha incrementat un 9,3%, passant de 6.435 a 7.032 persones, la qual cosa suposa que s’ha produït un descens significatiu de la retribució dels treballadors i treballadores de les administracions públiques. Aquest increment però, no s’ha traslladat al conjunt del sector cultural i creatiu puix que entre 2010 i 2014 es van perdre més de 15.000 llocs de treball (molts més de considerar les dades de l’inici de la crisi). En aquest cas però, cal assenyalar el canvi de tendència palpable des de 2013 i que acaben per confirmar les dades de 2014, amb un augment de més de 12.000 persones ocupades respecte 2012 (any en que van tocar fons).

Els números vermells continuen instaurats en el valor afegit de les indústries culturals i creatives i en despesa de les famílies en cultura, així com en la gran majoria de sectors en termes de participació i consum cultural. En aquest sentit, museus i col·leccions han perdut prop del 8,18% de visitants des de 2010 i els cinemes (tot i el lleuger augment en l’últim any) el 14% des de 2010. El teatre ha sabut entomar el cop i, davant la reducció de subvencions i increment d’IVA, el nombre d’espectadors entre 2010 i 2014 ha augmentat en un 5,3%.  I les biblioteques, en tant que servei públic d’accés lliure, han actuat com a “valor refugi” amb un increment d’usuaris inscrits del 18,58%, però, atenció, amb una reducció en els préstecs de documents.

En definitiva, un sector encara en plena depressió, on els números vermells són encara la tònica general, però amb un cert alè d'esperança davant els lleugers augments palpats en el darrer any.

PDF: Estadístiques culturals de Catalunya 2016

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris