Estadístiques culturals de Catalunya 2014: La magnitud de la tragèdia

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

La nova edició de les Estadístiques Culturals de Catalunya, presenta les dades dels anys 2011, 2012 o 2013, unes dades que confirmen  la gran ensulsiada patida pel món de la cultura a Catalunya en aquest període, sense parangó des de la transició democràtica. Les dades dibuixen un panorama demolidor: retallada intensa dels pressupostos de les administracions publiques –prop del 30% entre 2009 i 2012; baixada del VAB -10% entre 2008 i 2011-; caiguda de l’ocupació –prop del 10% en termes intersectorials-; reducció dràstica de les despeses de les llars en productes i serveis culturals –prop del 35% entre 2007 i 2011-.

Els indicadors de consum cultural tampoc escapen a aquesta dinàmica negativa, òbviament amb les activitats de pagament –i amb IVA incrementat- com a grans  damnificats. Així, cinema i arts escèniques encapçalen la nomina de descensos.

Aquest replegament no afecta els serveis públics d’accés lliure, bàsicament les biblioteques, que han mantingut les xifres en verd, tot i que amb un creixement minso -0,5% dels visitants el 2013- una dada que pot estar anunciant un canvi de tendència  més relacionada amb canvi d’hàbits culturals de la població que no pas amb l’impacte de la crisi.

I també en la columna del verd  cal situar una de les novetats que incorpora aquesta edició de les estadístiques: la balança comercial de béns i serveis culturals. Efectivament, segons aquestes dades, el sector cultural català segueix el guió general de l’economia i s’ha revelat com un potent sector clarament exportador, fet que ha generat un elevat superàvit. 

Llevat d’aquests petits “esqueixos” verds, les xifres  de la cultura, o com a mínim, les xifres clàssiques han estat molt negatives. I de moment, les estadístiques no recullen altres xifres –micromecenatge, autogestió, cultura “lliure”...- que probablement contribuirien a apaivagar aquesta sensació de marasme.

PDF Estadístiques culturals de Catalunya 2014

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris