Anuari d'Estadístiques Culturals 2013

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha publicat l'Anuari d'Estadístiques Culturals 2013 que informa sobre la situació i evolució de la cultura a Espanya.

Les  principals dades observades a l’Anuari:

La cultura va aportar al llarg del 2011 un 2,7% al PIB espanyol,  i un 3,5 % si es considera el conjunt d’activitats econòmiques vinculades a la propietat intel·lectual. El PIB que genera la cultura és superior al d'agricultura, ramaderia i pesca (2,5%),  al de la indústria química (1,1%) i al de les telecomunicacions (1,8%).

El sector cultural, durant el  2012, va donar feina a 457.600 persones, fet que suposa un descens de 24.100 treballadors respecte el 2011. Els treballadors de la cultura representen un 2,6% de l'ocupació total a Espanya. Les comunitats  autònomes que concentren un nombre més gran de treballadors del sector són Madrid  — una de les poques autonomies que aconsegueix apujar, al costat d’Astúries, que passa de 116.700 llocs de treball el 2011 fins a més de 126.900 en 2012 — amb un pes del 4,6% i Catalunya, amb el 3,3 %, que passa de 109.000 llocs de treball el 2011 a 96.4000 en 2012.

El total d'empreses l'activitat econòmica principal de les quals és la cultura ha passat de 103.320 a 101.342 el mateix període 2011-2012, fet que suposa que s'han perdut 1.978 empreses en un any.

També baixen d'un any per l'altre el finançament i despesa pública de cultura. En concret, la despesa líquida dedicada a la cultura per l'Administració general de l'Estat passa de 1.051 milions d'euros a 956,9 milions d’euros (-8,9%), el 0,9% del PIB.  A les comunitats autònomes el descens de la despesa cultural passa dels 1.769 milions d'euros del 2011 als 1.482,6 milions del 2012  (-16,2%), el 0,14% del PIB, mentre que als ajuntaments decreix de 4.043 milions a 3.396,9 milions d’euros (-16%), el 0,32 del PIB. 

El 2012 els espanyols també han reduït els diners que dediquen a la cultura. Així van passar de gastar 14.364 milions a 13.371 milions d'euros, xifra que representa el 2,6% de la despesa total en béns i serveis. Cada llar va destinar al consum cultural, en un any, 738,9 euros i 288,7 euros per persona. Els components més significatius de la despesa cultural són: llibre i publicacions periòdiques (16,5%), serveis culturals (31,3,%) i equips audiovisuals i internet (44,7,%).

Espanya importa més cultura que no pas n'exporta. El 2012 el valor de les exportacions culturals va ser de 703,1 milions d'euros, i el valor de les importacions va ascendir a 752,4 milions d'euros. El que més s'exporta són llibres i premsa (540,5 milions d'euros).

El Ministeri destaca també la importància del sector cultural com a motor d'altres sectors de rellevància econòmica, com el turístic, de manera que el 14% del total de viatges realitzats el 2012 (11,7 milions de viatges) per part de residents a Espanya va ser iniciat principalment per motius culturals.

A aquests, s'han d'afegir les entrades de turistes internacionals que es realitzen principalment per motius culturals, xifra que suposa el 16,9 % del total de viatges empresos per oci, esbarjo o vacances d'aquest col·lectiu. La despesa de viatges culturals el 2012 va ser de 5.138,9 milions d’euros per als residents i de  7.744,9 milions per als turistes internacionals.


PDF  Anuario de Estadísticas Culturales 2013


També podeu consultar  l'Anuari a través d'aquest enllaç


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris