El futur de les ciutats creatives segons Charles Landry

L’editorial Comedia presenta una sèrie de quatre publicacions breus de Charles Landry sobre el concepte de ciutat creativa on reflexiona sobre el futur de les ciutats i defensa que un ús creatiu dels recursos pot contribuir a millorar el desenvolupament urbà i la qualitat de vida a les ciutats.

 «The Origins & futures of the creative city»

En el primer text, Landry argumenta que la ciutat està immersa en una crisi global que no es pot resoldre des d’un enfocament empresarial o economicista. Les ciutats actuals han de fer front a problemes complexos i tenen el repte de gestionar la diversitat i la diferència, la sostenibilitat i la crisi financera global, així mateix, han de repensar-se el seu paper i propòsit per ser més eficaces des del punt de vista econòmic, social i cultural.Landry considera que totes aquestes qüestions i les noves estratègies a desenvolupar s’han d’abordar des de la creativitat i la imaginació. Afirma que s’ha de potenciar la creativitat dels ciutadans, de les organitzacions i de la ciutat per poder resoldre els problemes urbans i crear oportunitats interessants. Es tracta d’un procés d’apoderament per generar més recursos i més capital humà.  

 «The sensory landscape of cities»

En el segon volum Landry assenyala que la ciutat comunica i l’experiència urbana genera un cicle sensorial circular que té impactes psicològics i emocionals en els ciutadans. Es lamenta que cada vegada els paisatges urbans són més empobrits i generen experiències de perfil més baix. Destaca la importància de la psicologia ambiental per a una bona qualitat de vida i afirma que la intersecció entre les persones i els seus entorns pot crear estrès o ser restaurativa.

 «The creative city index: measuring the pulse of the city»

El tercer volum, elaborat per Landry i Jonathan Hyams explica un mètode per avaluar d'una manera més integral les ciutats, i que ens permet també mesurar les seves habilitats creatives i els seus potencials. Vol ser una eina estratègica que permeti la generació d’un marc de pensament i reflexió que faciliti la implementació de polítiques ben orientades. L’objectiu és ajudar a les ciutats a posicionar-se amb encert i inspirar-les per fer-ho cada vegada millor. També es busca que les ciutats que apliquin aquest mètode d’avaluació comparteixin un conjunt de dades comparatives globals. S’hi fan servir mètodes qualitatius i quantitatius i s’hi inclou enquestes d’autoavaluació en línia, sessions en grup, entrevistes personalitzades i visites d’experts. Combina les autoavaluacions internes amb exàmens externs. Les ciutats que hi vulguin participar poden triar diverses opcions: una presentació interactiva, un taller a mida, les enquestes d’avaluació o un estudi.

«Culture & commerce: the Royal Academy & Myfair»

L’últim volum explora les dinàmiques de dos barris londinencs amb un alt component creatiu i cultural, el West End i Myfair i analitza la seva relació amb una institució cultural clau, la Royal Academy. Landry insisteix en la tensió creativa que s’hi produeix entre cultura i comerç, dos àmbits amb valors i objectius que poden ser oposats. L’autor considera que cal trobar l’equilibri on la integritat artística no entri en conflicte amb les exigències del mercat. Afirma que les arts ajuden a crear teixit urbà, vitalitat, aporten identitat als llocs i els fan més atractius. Però alerta que els processos d’ennobliment sovint acaben fent fora a aquelles forces creatives que en un principi van atorgar aquest caràcter creatiu a la zona. I afegeix que aquesta mateixa paradoxa en el desenvolupament urbà es reprodueix a moltes ciutats de tot el món.

 Podeu consultar aquests llibres al Centre d’Informació i Documentació

 Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris