Els Hàbits i les Pràctiques Culturals a l'Espanya del 2019

Quanta gent escolta música o va al cinema sovint o quines franges d'edat assisteixen més al teatre? L'Enquesta d'Hàbits i Pràctiques Culturals a Espanya entre 2018-2019, compta amb el conjunt de la població a partir de 15 anys, per donar resposta a aquest tipus de preguntes sobre les pràctiques culturals més o menys habituals. La finalitat del projecte és múltiple: d'una banda, avaluar l'evolució dels principals indicadors relatius als hàbits i pràctiques culturals; i, d'altra, aprofundir en altres aspectes rellevants en l'àmbit cultural, sobretot pel que fa als consums culturals.


 

Creix el consum cultural a Espanya: augmenten els lectors, l'assistència al cinema i les visites a monuments, museus i exposicions. Tot i que més del 65% dels espanyols no van mai al teatre ni a concerts.

D'aquestes enquestes, se'n despren que el 65,8% de la població ha llegit almenys un llibre en l'últim any i el 57,8% ha anat al cinema en aquest període, 3,8 punts percentuals més que el 2015.

Segueix el paper: El llibre en paper segueix sent el suport preferit per a la lectura, amb una taxa de lectors anuals del 61,9%. El 20,2% ho fa en suport digital.

La pantalla a casa: Més de la meitat de la població consultada, el 52,2%, disposa de subscripcions a plataformes digitals de continguts culturals a casa seva.

Menys pirateria: Un 5,1% va descarregar música de forma gratuïta a Internet, el que representa un descens de 13,2 punts en els últims quatre anys.

Forta interrelació: Els que van assistir a museus, galeries o exposicions tenen majors taxes de lectura (85,9%, enfront del 65,8% del conjunt de la població), i dupliquen també la taxa anual d'assistència al teatre (42,1%) i arriben a una taxa d'assistència al cinema el 79%.

 

Escoltar música, llegir i anar al cinema segueixen sent les activitats culturals més freqüents per a la població espanyola, amb taxes anuals del 87,2%, el 65,8% i el 57,8%, respectivament. Respecte a l'última enquesta (2014-2015) puja la població que llegeix i acudeix al cinema 3,6 i 3,8 punts percentuals, respectivament, mentre que es manté en els mateixos termes la pràctica d'escoltar música.
 

Més interès pel llegat i els espais patrimonials

És important destacar el creixement del volum de població que visita monuments o jaciments. Aquest any se situa en el 50,8% enfront del 42,8% registrat fa quatre anys. De la mateixa manera, també augmenta el públic que assisteix anualment a museus, exposicions i galeries d'art, uns 7,3 punts percentuals fins a representar el 46,7% de la població analitzada.
 

A aquestes activitats hi segueixen, en intensitat, l'assistència a espectacles en directe, que se situa en un 46,8% i destaca els concerts de música actual (30,1%) i el teatre (24,5%). En els dos casos, l'enquesta registra un augment d'assistència de 5,6 i 1,3 punts percentuals, respectivament. Creix al seu torn l'assistència a concerts de música clàssica, del 8,6% al 9,4% de la població; i a espectacles de ballet o dansa (del 7% al 8%, respecte als resultats de l'enquesta anterior.
 

Més lectors en tots els formats, respecte a la lectura de llibres, el 65,8% de la població enquestada ha llegit almenys un llibre a l'any, xifra que suposa un ascens de 3,6 punts respecte a l'enquesta anterior. Les taxes de lectors anuals són superiors entre les dones, un 69,4%, enfront del 62% observat en els homes.


 

Cal destacar que per format de llibre, el suport tradicional en paper segueix sent el favorit, amb una taxa de lectors anuals del 61,9% enfront del 20,2% que ho fa en suport digital; en tots dos casos hi ha un augment percentual respecte al registre anterior, de 2,9 i 2,5 punts, respectivament. Ha augmentat també la població que llegeix directament d'Internet, des del 5,7% de fa quatre anys al 9,9% actual.


 

Entre els lectors per oci, un 89,2% va escollir obres de creació literària (novel·la contemporània 76,9%; novel·la clàssica un 17,1%; biografies o llibres de memòries un 10,0%) i el 36,8% preferir obres de divulgació, fonamentalment d'història, seguida de prop per filosofia, psicologia i ciències socials.


 

És destacable, així mateix, que el 26,8% de la població acudeix anualment a una biblioteca o accedeix virtualment a ella.


 

L'Estadística inclou per primera vegada informació sobre els motius que més influeixen en triar un llibre: 

L'autor, 22,3%, el tema, 46,9%, o l'opinió de familiars o amics, 19,2% són determinants. A distància el segueixen la publicitat, 4%; les crítiques professionals, 3,8%, les opinions en xarxes socials, 2,4%, o els premis rebuts, 1,5%.

Un 76,9% de la població sol llegir, almenys una vegada al mes, premsa o publicacions periòdiques. El 42,9% ho fa a través d'Internet, però per ara, continua sent preferible la lectura en paper per al 52,4%.

 

 
   

     

 
Persones que van realitzar determinades activitats culturals, segons edat i estudis. Font: Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2018-2019    

  

Podeu consultar-ne el resum i l'informe complet de l'enquesta en PDF, aquí:

SÍNTESIS DE RESULTADOS

ENCUESTA DE HÁBITOS Y PRÁCTICAS CULTURALES EN ESPAÑA 2018-2019

 

        Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris