Creative cities and (un)sustainability - cultural perpectives

Julia Hahn | Cultura21

«A Creatives Cities and (Un)Sustainability – Cultural perspectives», obra de Julia Hahn, és el tercer volum de la col·lecció «Cultura i Sostenibilitat», editada per La xarxa europea Cultura21, plataforma que fomenta la promoció i l’evolució cultural de models socials que contribueixen a la sostenibilitat. La col·lecció està coordinada per Sacha Kagan i Brocchi Davide.

Són sostenibles socialment les ciutats creatives? A Creatives Cities and (Un)Sustainability s’analitza l’estès concepte de ciutat creativa, com a model socialment insostenible. Julia Hahn ens exposa aquesta anàlisi critica a partir de l’estudi del sector cultural a dues ciutats, Hamburg i Toronto, en relació amb la sostenibilitat, l’art i la cultura. Amb plantejaments de diferents disciplines (la geografia, la sociologia, l’urbanisme, les ciències polítiques, l’economia i l’ecologia).

És cert que la visió ideal del que hauria de ser una ciutat es confronta sovint amb l’ecosistema urbà de la realitat. Algunes d’aquestes nocions del que hauria de ser una ciutat estan basades en la idea de ciutat creativa (i classe creativa) que posa l’èmfasi en la importància de l’art, la cultura i la creació en un context urbà. Aquest és el model dominant en ciutats post-industrials, amb canvis relativament recents en el model de producció i consum. Però alhora aquest model es basa en el benefici econòmic de les pròpies indústries creatives, i no té en compte la sostenibilitat mediambiental ni les desigualtats socials que el mateix model genera. És un model de competició entre ciutats i regions, tendència neoliberal basada en elements clau clarament insostenibles. L’autora ens recorda que la majoria de la població mundial no viu en ciutats. I que cal repensar aquest model i incloure-hi elements sostenibles per resituar la  seva dimensió cultural.

En aquest sentit l’autora proposa reconceptualitzar el paper de l’artista i la classe creativa per desenvolupar un model cultural més sostenible. Aquest estudi és una bona anàlisi crítica del model, però amb una proposta reduïda al paper que hi han de jugar els artistes com a classe creativa. Tanmateix, l’estudi és un punt de partida per responsabilitzar la classe creativa de la transformació del seu propi paradigma.

PDF   Creatives Cities and (Un)Sustainability – Cultural perspectives

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris