Pla estratègic per a les arts escèniques a Mallorca

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports | Consell de Mallorca | ICC Consultors

A partir d’un procés participatiu previ, el primer dels documents recull les principals propostes per al desenvolupament del sector de les arts escèniques a Mallorca, un full de ruta on el Teatre Principal se situa com a motor de producció i difusió de referència del territori.

La consolidació d’una oferta estable, variada i ben distribuïda; una línies d'ajust adaptats a les necessitats del sector; així com la consolidació empresarial i professional del mercat, són també objectius estratègics clau traçats al document.

En aquest sentit, l’estructura de treball dibuixa tres fases de consecució:

  • A curt termini, es busca donar resposta a les necessitats i exigències públiques del Teatre Principal, marcant la seva identitat com a organisme central vers els sector de les Arts Escèniques i la societat en el seu conjunt. La programació estable a les dues sales, amb produccions de qualitat, així com l’obertura dels espais a artistes emergents locals, són algunes de línies a tenir presents.
  • A mig termini, el Teatre Principal de Palma ha de convertir-se en l’agent dinamitzador principal del sector a Mallorca, capaç de donar resposta a les necessitats del sector de les arts escèniques de l’illa. Assolir els compromisos per a l’ocupació pública de qualitat al sector, enfortir el teixit empresarial gestionant ajudes a la formació i vies d’assessorament, consolidant la difusió i la gira dels espectacles, i creant una estratègia d’actuació conjunta amb els teatres municipals, són algunes de les claus en aquest punt.
  • A llarg termini, es proposa l’aposta per un canvi estructural en la gestió del Teatre Principal, creant un organisme autònom consorciat on puguin participar les diferents administracions insulars a fi de dur a terme una gestió integral del sector. Això permetria agilitzar la gestió dels tràmits centralitzant-ne l’activitat i donaria l’impuls necessari per la redefinició del sector, sumant esforços entre sectors públics i privats.

Al segon document, podreu trobar el mapa de percepcions del sector, amb els principals resultats del procés participatiu previ elaborat on, a través d’entrevistes en profunditat, grups de discussió i qüestionaris per professionals i ciutadans de l’illa, han marcat el full de ruta a seguir, amb les mancances i necessitats palpades.


 

PDF: Línies de futur per les arts escèniques de Mallorca, Les Arts Escèniques a Mallorca. Mapa de percepcions


Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris