Monogràfic Arxius de Ciències Socials sobre "Elefants Blancs". Call for Papers

Amb aquest missatge volem convidar-vos a participar o fer difusió de la crida a la contribució al monogràfic que porta el títol “Polítiques culturals, polítiques urbanes i elefants blancs: gènesi, conceptualització, conseqüències i resistències a la ciutat creativa”. Un monogràfic que es publicarà al número 33 de la revista Arxius de Ciències Socials, editada per la Universitat de València i que pretén aglutinar la recerca desenvolupada sobre els Elefants blancs, és a dir, aquells grans projectes i esdeveniments que han proliferat a nivell estatal i internacional com a eina de desenvolupament econòmic i urbà. Busquem articular un debat crític sobre l’anomenat paradigma de la ciutat creativa i els seus efectes, que ha motivat una instrumentalització creixent de la cultura i el coneixement, així com propostes per superar o bé plantejar un paradigma alternatiu des de contribucions plurals de les ciències socials en general (sociologia, ciència política, geografia, estudis urbans o estudis culturals).

Adjuntem en document una descripció de l’orientació, el format i els terminis esperats de les contribucions. Ja us avancem però que esperem que ens facin arribar les propostes de les col·laboracions com a màxim fins el 15 de juny i que en cas de ser acceptats els articles haurien d’entregar-se el setembre del 2015.

Moltes gràcies de bestreta a tots/es per la vostra col.laboració.

Gil-Manuel Hernàndez i Martí i Joaquim Rius-Ulldemolins

Universitat de València

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con este mensaje queremos invitaros a participar o hacer difusión de la llamada a la contribución al monográfico que lleva el título "Políticas culturales, políticas urbanas y elefantes blancos: génesis, conceptualización, consecuencias y resistencias a la ciudad creativa". Un monográfico que se publicará en el número 33 de la revista Arxius de Ciències Socials, editada por la Universidad de Valencia y que pretende aglutinar la investigación desarrollada sobre los Elefantes blancos, es decir, aquellos grandes proyectos y eventos que han proliferado a nivel estatal y internacional como herramienta de desarrollo económico y urbano. Buscamos articular un debate crítico sobre el llamado paradigma de la ciudad creativa y sus efectos, que ha motivado una instrumentalización creciente de la cultura y el conocimiento, así como propuestas para superar o bien replantear un paradigma alternativo desde contribuciones plurales de las ciencias sociales en general (sociología, ciencia política, geografía, estudios urbanos o estudios culturales).

Adjuntamos en documento  una descripción de la orientación, el formato y los plazos esperados de las contribuciones. Ya os avanzamos pero que esperamos que nos hagan llegar las propuestas de las colaboraciones como máximo hasta el 15 de junio y que en caso de ser aceptados los artículos deberían entregarse en septiembre de 2015.

Muchas gracias por anticipado a todos/as por vuestra colaboración.

Gil-Manuel Hernàndez i Martí y Joaquim Rius-Ulldemolins

Universitat de Valencia