Les arts en el món digital: estratègies emergents

Canada Council for the Arts

Amb l’objectiu de fer servir entorns i eines digitals per millorar la qualitat i l’abast de les arts, el Consell de les Arts de Canadà està desenvolupant una estratègia digital per a que el sector de les arts respongui més eficaçment als canvis originats per la irrupció de les tecnologies digitals: la cimera «the Arts in a Digital World», que es va celebrar entre el 15 i el 17 de març, n’és una prova.

En aquest context, el Consell ha encarregat l’informe «The Arts in a Digital World – Literature Review», que analitza les estratègies digitals adoptades per artistes i institucions culturals referents d’arreu del món, a partir d’una revisió de la literatura i entrevistes amb membres d’aquestes organitzacions.

Més enllà de l’ús de plataformes i tecnologies, aquesta publicació defensa la idea d’una nova forma de treball, a la qual cal que s’adaptin contínuament les organitzacions culturals, que trenca les barreres entre els creadors i els públics o els límits de l’espai i el temps de l’era predigital. Tot i analitzar polítiques i estratègies institucionals, el document aprofundeix en els programes i iniciatives que integren estratègies digitals per a la creació, la innovació, la difusió i la inclusió social, amb l’objectiu d’aportar informació valuosa al Consell per desenvolupar millor la seva estratègia en la matèria i que, per tant, ens pot ser de gran ús a casa nostra.

L’informe repassa l’estat de la digitalització en la societat i les arts, centrant l’anàlisi en les polítiques emergents que focalitzen la seva estratègia en la dimensió digital. Tot seguit, descriu les iniciatives (veure taula) que s’han tingut en compte per elaborar l’estudi, segmentades per temes: creació, R+D+I,  divulgació, desenvolupament de capacitat i inclusió social.
 

El document aporta conclusions interessants com la riquesa que aporten la varietat d’aproximacions realitzades per les diferents institucions per afrontar reptes similars, la idoneïtat de repensar l’estructura organitzativa de les institucions i la necessitat de centrar-se en resoldre els problemes i no només en la tecnologia aplicada.


HTML The Arts in a Digital World

PDF The Arts in a Digital World – Literature Review


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris