El llibre blanc dels Openlabs

L’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT)

França ha desenvolupat, amb el treball de l’ANTR (L’Association nationale de la recherche et de la technologie) i la Paris Business School, un llibre blanc dels «openlabs» que fa un balanç de la situació al país i proposa una definició inclusiva per a tota la diversitat d’iniciatives existents (fablabs, infolabs, living labs, hackerspaces o makerspaces) sorgides d’àmbits tan diversos com el sanitari o l’empresarial.

Aquest llibre blanc, que defineix els openlabs com «un lloc i un procés llançats per diversos actors amb l’objectiu de renovar les formes d’innovació i de creació a través de processos col·laboratius, iteratius i oberts que donen lloc a una materialització física o virtual», dedica un capítol a les particularitats dels openlabs culturals i artístics.

Amb tot, els models d’organització dels mons artístic i cultural identificats al document, només fan referencia a les institucions culturals i les fàbriques de creació, orientades al servei públic, i les indústries creatives o les start-ups de l’art, orientades al mercat, pel que es troba a faltar una categorització que inclogui aquelles iniciatives de tipus cívic. En aquest apartat, l’anàlisi es basa en l’estudi comparat de tres casos d’openlabs de la cultura científica i de l’art digital: Atelier Arts Sciences, Fab & Living Lab Carrefour numérique i l’ArtLab Digitalarti.

Primerament, el document analitza els orígens d’aquests projectes, els seus objectius i les estructures de funcionament. A partir d’aquestes experiències, presenta diversos models d’innovació, així com el paper clau dels gestors dels openlabs com a coordinadors i mediadors entre els diversos agents implicats. Finalment repassa els diversos tipus d’estratègies dutes a terme per les organitzacions que busquen transformar, renovar o crear nous models de funcionament.

PDF Le Livre blanc des Open Labs (text complet)

PDF Le Livre blanc des Open Labs > Les open labs dans le champ cultural et artistique

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris