Relacions culturals: abordar la pau i l’estabilitat en contextos fràgils


Jordi Baltà | EU National Institutes for Culture - EUNIC
 

Que els programes artístics i culturals són una arma per donar veu a les comunitats marginades i per contribuir al desenvolupament inclusiu i a la cohesió social potser no és cap notícia. Aquestes bases, però, són un bon punt de partida per reflexionar des de la cultura al voltant de les nocions contemporànies de "pau", cada vegada més connectades amb el desenvolupament i la justícia social.

L’informe "Cultural relations. Key approaches in fragile contexts", elaborat per Jordi Baltà per a la xarxa europea d’instituts nacionals de cultura EUNIC, el British Council i l’IFA, analitza com les relacions culturals poden millorar la pau i l’estabilitat, i més concretament, el rol de les relacions culturals internacionals en els anomenats països i regions "fràgils".
 
 

Programa de regeneració de centres històrics a Palestina conduït per l’agència belga de desenvolupament. enabel.be

Programa de regeneració de centres històrics a Palestina conduït per l’agència belga de desenvolupament. enabel.be
 
 

L'objectiu principal de l’estudi és guiar la UE i les polítiques nacionals en relació amb els seus programes de desenvolupament internacional, mitjançant la presentació d'elements que demostrem com les relacions culturals poden contribuir a la pau i l'estabilitat en contextos fràgils, així com fomentar el desenvolupament de capacitats institucionals, per afavorir un canvi i no deixar ningú enrere.

L’informe exemplifica, a través d’onze experiències, com els instituts membres d’EUNIC han dut a terme programes i activitats que aborden la contribució de les relacions culturals a la pau i l’estabilitat en aquests contextos. Un dels annexos inclou les fitxes corresponents a cada experiència, que aporten informació al voltant del tipus d’activitat desenvolupada, el seu context i objectius, així com els resultats aconseguits, alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
 
 

Programa “Artivism in the Horn of Africa” organitzat pel British Council. britishcouncil.org

Programa “Artivism in the Horn of Africa” organitzat pel British Council. britishcouncil.org
 
 

Quina connexió tenen la cultura i les relacions culturals per abordar la "fragilitat"?

Per entendre millor quins són els "contextos fràgils", l’estudi es basa en la denominació proposada per l’OCDE que els defineix com la combinació de l'exposició al risc i la capacitat insuficient d'afrontament de l'Estat, el sistema i/o les comunitats per a gestionar, absorbir o mitigar aquests riscos. Aquesta és la base d’un marc de fragilitat amb cinc dimensions interrelacionades – fragilitat econòmica, mediambiental, política, de seguretat i social – en línia amb el qual es presenten proves que remeten tant a la literatura existent com a l’anàlisi d’experiències.
 
 

Marc de fragilitat de l’OCDE en 2020. oecd.org

Marc de fragilitat de l’OCDE en 2020. oecd.org
 
 

L'informe identifica diverses maneres mitjançant les quals les relacions culturals poden contribuir a mantenir la pau en aquests contextos. Facilitar intervencions artístiques que donin visibilitat a víctimes i grups en risc, protegir el patrimoni cultural en el context dels conflictes armats, prestar especial atenció als drets de les minories o millorar la llibertat d'expressió artística, en serien algunes.

El document tanca amb un llistat de reptes identificats – com ara, la desconfiança a causa del legat del colonialisme, el risc de suscitar expectatives poc realistes o les dificultats derivades per la pandèmia – així com una sèrie de recomanacions relacionades amb la integració de les relacions culturals en el disseny i la implementació de polítiques adreçades a les institucions.


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Baltà, J. (2021). Cultural relations. Key approaches in fragile contexts: How cultural relations can enhance peace and stability. EUNIC. bit.ly/3GI0X9U

     


 


 

_____________________________________________________________________