El Consorci del Patrimoni de Sitges augmenta el pressupost un 10,66%


El Consell General aprova el Pla de Treball del 2024, que preveu tres exposicions pròpies, i inicia els tràmits per desbloquejar la reforma del Museu Romàntic.
 
 
El Consorci del Patrimoni de Sitges (CPS) augmentarà el seu pressupost un 10,66% en l’exercici del 2024, segons va aprovar ahir el Consell General de l’organisme, reunit en caràcter ordinari al Saló d’Or del Palau de Maricel. El pressupost contempla el conjunt d’actuacions que durà a terme el CPS l’any vinent, englobades en el Pla de Treball, que preveu tres exposicions de producció pròpia i els primers passos necessaris per a canalitzar la reforma i reobertura del Museu Romàntic - Can Llopis. El Consell va estrenar els nous òrgans de representació del CPS, presidits pel diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona, Jordi Martí.
 

Un pressupost expansiu

El pressupost del Consorci del Patrimoni de Sitges per al 2024 és de 4,3 milions d’euros, un 10,66% més que l’any passat, en què ja es va aplicar un augment del 14%. Aquest increment permet respondre a les obligacions de conveni del personal i a l’augment dels costos i despeses en els serveis, com electricitat, seguretat i neteja. El creixement ha estat possible, especialment, per l’increment de 417.000 de la Diputació de Barcelona en la seva aportació anual.
 

Pla de Treball 

El Consell General també ha aprovat el Pla de Treball presentat per la direcció - gerència del CPS i que està estructurat en quatre àmbits: Col·leccions i conservació; Difusió, educació, públics i esdeveniments; Serveis generals, equipaments i manteniment; i Governança, direcció i gerència.

Entre el conjunt d’actuacions que preveu el Pla destaquen la producció i convocatòria de tres exposicions pròpies, la primera de les quals (sobre el Museu de Reproduccions), s’inaugurarà el 15 de desembre vinent. Les altres dues són sobre la Col·lecció Casacuberta i la revista L’amic de les arts, que el 2026 celebrarà el seu centenari.
 

Reforma del Museu Romàntic

El pressupost del Consorci del Patrimoni de Sitges per al 2024 contempla una primera partida per a desbloquejar el projecte integral per a la rehabilitació i condicionament del Museu Romàntic - Can Llopis, actualment tancat per necessitats de reforma i adaptació. El 2024 està prevista la licitació i adjudicació de la redacció del projecte integral per a la reobertura del Museu. També s’iniciarà la preparació del discurs museístic que acompanyarà la reobertura del museu en els propers anys, així com un programa de restauració de la col·lecció de nines de Lola Anglada, que forma part dels seus fons. L’execució de l’actuació de reforma requerirà diversos anys.

       
 

 Els nous òrgans de representació del CPS són presidits per Jordi Martí, diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona

       
 

Aquest 2023 ja s’ha elaborat el projecte de prevenció d’incendis i millora dels equips de climatització, previs a l’execució de la reforma. També en els darrers mesos s’han realitzat els treballs tècnics relatius a les opcions d’accessibilitat i ubicació de l’ascensor, que es troben pendents d’aprovació per part de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat.
 

Actuacions puntuals de millora

Paral·lelament a les actuacions de reforma del Museu Romàntic, aquest 2023 s’han realitzat diverses actuacions de millora estructurals dels diferents espais que gestiona el Consorci del Patrimoni de Sitges, com ara actuacions a les terrasses del Palau de Maricel i a la façana marítima del Museu del Cau Ferrat o inversions en el sistema de climatització del Museu de Maricel, entre d’altres.

Durant la reunió també es va informar dels resultats dels visitants i activitats de Museus de Sitges des de gener fins setembre: les quatre exposicions (Els museus creixen, Atrapar la llum, Rusiñol vist per Picasso i Col·lecció Bertrán) han rebut 74.976 visitants, mentre que els museus del Cau Ferrat i de Maricel han estat visitats per 39.527 persones, el Palau de Maricel per 8.737 i la Fundació Stämpfli per 1.970. Els programes educatius han rebut 4.517 participants i el Sitgestiu en va rebre 1.511.
 

Nova representació institucional

La reunió del Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges va suposar l’estrena de la nova representació institucional per part de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sitges arran el nou mandat municipal. La presidència del Consell correspon a Lluïsa Moret, en tant que presidenta de la Diputació, i el president delegat a Jordi Martí, com a diputat de Cultura de la Diputació, mentre que la vicepresidència recau en Aurora Carbonell com a alcaldessa de Sitges.

Abans de la reunió d’ahir, Jordi Martí i Aurora Carbonell, acompanyats del regidor de Cultura, Albert Oliver-Rodés, i de la directora - gerent del CPS, Mercè Munné, van visitar el Museu Romàntic per a avaluar de reforma les actuacions previstes. 
  _________________________________________________________________________________________

La informació procedeix de les webs i canals de comunicació de Museus de Sitges