Treballadors de la cultura i la comunicació s’alien per reclamar els seus drets laborals

Pascale Charhon i Dearbhal Murphy (coord.)

Els principis fonamentals i els drets dels treballadors de la cultura i la comunicació sovint es violen a causa de la naturalesa contractual del seu treball. Aquests sectors es caracteritzen per abastar un ampli espectre de relacions laborals i mercantils que no s’encabeixen en el model tradicional d’assalariat amb contracte indefinit: se’ls designa sota la categoria de «treball atípic» (de l’anglès «atypical work»).

L’informe «The Future of Work in the Media, Arts & Entertainment Sector. Meeting the Challenge of Atypical Working», finançat per la Comissió Europea, és un treball fruit de l’esforç de diversos agents, l’International Federation of Actors (FIA), l’International Federation of Musicians (FIM), la Global Union for the Media and Entertainment Sector (UNI MEI) i l’European Federation of Journalists (EFJ), que presenta els reptes en la regulació del mercat de treball europeu pel que fa a aquests sectors i busca establir un marc de treball comú per reforçar els seus drets de lliure associació i de conveni col·lectiu a través dels mecanismes de legislació i jurisprudència nacionals, europeus i internacionals.

Segons aquest informe, la figura del fals autònom és característica dels sectors de la cultura i la comunicació, i s’ha estès àmpliament en els països de la Unió Europea. De fet, les últimes estadístiques publicades per EurostatCulture Statistics 2016») i el Ministerio de Educación, Cultura i DeporteAnuario de Estadísticas Culturales 2016»), tot i que assenyalen l’alt percentatge d’autònoms i no assalariats, respectivament, en aquests àmbits, no aporten dades més concretes sobre aquestes categories laborals, i precisament per això «The Future of Work in the Media, Arts & Entertainment Sector» recomana accions per aconseguir dades més detallades i paneuropees en les estadístiques del mercat de treball, parant atenció també a les desigualtats que pateixen les dones i els joves.
 


Destaquem també els casos de bones pràctiques duts a terme en diversos països de la UE per lluitar contra la precarietat laboral i la vulnerabilitat en la cultura i la comunicació de manera col·lectiva, ressenyats al llarg de la guia, com a exemples que poden implementar-se en entorns pròxims.


PDF The Future of Work in the Media, Arts & Entertainment Sector


Inicieu sessió o registreu-vos per a enviar comentaris