Escenaris de futur per a les arts i la cultura


Changeist - Therme Group - Arup
 

En un món cada vegada més canviant, accentuat pels efectes de la pandèmia, els actors de la cultura i les arts han estat prenent mesures per repensar les seves respectives estratègies per afrontar els diversos escenaris de futur. Amb tot, donada la idiosincràsia del sector, desenvolupar estratègies de forma conjunta esdevé fonamental per fer front als reptes de forma holística.

Future of Arts and Culture”, elaborat de forma col·laborativa per Changeist, Therme Group i Arup, és un estudi qualitatiu que, partint d’aquesta necessitat, analitza les tendències emergents, els motors del canvi i les seves repercussions que podrien remodelar el sector cultural de forma global en la pròxima dècada. S’hi contemplen tres escenaris estratègics diferents, els seus possibles impactes i qüestions clau a tenir en consideració per a un futur interconnectat de les arts i la cultura.
 
 

Interacció Ranking of Root Issues– by frequency of first selection | xxx

Ranking of Root Issues– by frequency of first selection | xxx
 
 

La publicació presenta la metodologia emprada, basada en l’eina Futurescaper, que facilita la generació d’un mapa de relacions entre múltiples agents i geografies. La participació de més de 200 experts de diversos àmbits d’arreu del món – museus, arts escèniques, música, curadors, etc. – ha donat com a resultat un conjunt de 52 “miniescenaris” que descriuen la visió cohesionada del grup sobre els futurs possibles.

Segons les aportacions dels participants, el motor de canvi més rellevant es el canvi climàtic, l’únic tema transversal que toca pràcticament tots els aspectes plantejats, com ara les demandes socials, la capacitat financera, la innovació tecnològica o les agendes polítiques.

Segons el procés dut a terme s’han dibuixat tres grans relats de futur que compten amb elements que se superposen entre ells:
 

  • Les arts i la cultura estan cada vegada més orientades a models de negoci rendibles que afavoreixen la seva estabilitat financera.
     

  • Les arts i la cultura assumeixen un paper més actiu en el suport a la innovació social, la inclusió i la diversitat.
     

  • Les arts i la cultura viren cap a l’espai de les plataformes digitals.
     

El lloc web elaborat per a l’estudi permet explorar els principals motors de canvi identificats – models de negoci i ecosistemes, canvis en els públics i els valors dels creadors, reptes socials i climàtics – i els possibles canvis que hi comportarien.
 
 

Presentació de l’informe
 
 


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos la presentació de l’estudi:
 

Future of arts and culture. Trajectories for the next decade. (2021). Arup, Changeist, Therme Group. futureofartsandculture.org

 


 


 

_____________________________________________________________________


 

   

1 comentari

Minuesa Sánchez, Helena

Un estudi molt interessant! Gràcies @Interacció per compartir.

Personalment, estic completament d'acord en què un dels grans reptes que hem de vèncer si volem que l'art i la cultura tinguin un impacte real en la societat, és deixar de treballar de forma fragmentada i compartimentada. Penso que cal comprendre el fet cultural com un híbrid, un complex d'opcions infinites, que ens ajuden a donar sentit al caos de la societat complexa en la que vivim. O si més no, ens hauria d'ajudar a gestionar-ne el neguit que la incertesa imposa.

Però, com bé assenyaleu, cal deixar de treballar només en parcel·les, obrir la mirada i la perspectiva, deixar-nos "contagiar" per les maneres de fer de l'altr@, trencar barreres i ser generosos en l'escolta, no tenir por a posar en dubte l'status quo de les polítiques culturals actuals.

Gràcies!