Barcelona impulsa el pla ‘Fem Cultura’ per garantir els drets culturals de la ciutadania


Fins el 2023 el govern municipal de Barcelona implementarà 9 mesures de govern i 100 accions per assegurar l’accés a la cultura, la  participació i el dret a contribuir a la vida cultural de la ciutat.
 

Barcelona  implementarà un pla que pretén situar els drets culturals al mateix nivell d'altres drets fonamentals. Aquest és l'objectiu del pla 'Fem Cultura!', que inclou 9 mesures de govern i 100 accions específiques encaminades a impulsar noves polítiques públiques per reconèixer i eixamplar els drets culturals a Barcelona. D'aquesta manera la ciutat s'afegeix, des d’una lògica municipalista, al debat internacional en l’àmbit dels drets culturals, i  aprovarà un pla que incorpora, al mateix temps, un marc de reflexió polític ambiciós i un seguit de mesures de govern i accions  vinculants i operatives. El pla busca obrir camí cap a un reconeixement formal dels drets culturals a escala internacional des de la pràctica municipalista, amb voluntat de crear discurs i fomentar l’aparició d’iniciatives similars. L'impulsa l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), però entitats, equipaments i teixit cultural i creatiu de la ciutat seran actors clau en el disseny i impuls de les accions a desenvolupar, juntament amb les diferents àrees i programes municipals.

El pla, que es desplegarà fins a l’any 2023, disposarà d’un pressupost de 68,7 milions d’euros. Entre les accions en què es treballarà per implementar-les en els propers anys destaquen la sisena hora per a activitats artístiques; la gratuïtat dels museus per a la visita de les col·leccions permanents; el reforç de programes ja existents que encaixin en la filosofia del pla, com ara el Barcelona Districte CulturalEn Residència, el Programa d’acció lectora de biblioteques, o les residències artístiques i científiques; l’impuls de noves iniciatives que donin protagonisme als creadors i creadores, com la Biennal Manifesta o el nou programa de beques; la creació de la Casa de la Música; l’impuls de la moneda cultural REC, per participar en les activitats culturals de la ciutat, i el programa Baixos de Protecció Oficial per a usos culturals.
 

Garantir l'accés i la contribució a la vida cultural
 

Amb la implementació del Pla de Drets Culturals i les seves mesures es vol assegurar que la ciutadania tingui accés a la cultura, hi pugui participar i es garanteixi el seu dret a contribuir a la vida cultural de la ciutat. Hi ha un seguit de principis que impregnen tot el projecte i que formen part del gruix de línies, programes i accions que es tiraran endavant, com són la interculturalitat, la perspectiva feminista, la transparència, la transversalitat, la descentralització i noves centralitats, la "cultura metropolitana" i la sostenibilitat. El Pla considera que la defensa dels drets culturals està aliada indissolublement amb la resta dels drets humans: civils, polítics, socials, econòmics i ambientals.
 

Les 9 mesures i missions de 'Fem Cultura!'
 

1. Cultura als barris i acció comunitària: dret a les pràctiques culturals i les noves centralitats. Missió: enfortir la cohesió social a través del reconeixement del dret a les pràctiques culturals i l’impuls de l’acció comunitària als barris de Barcelona.
 

2. Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l’experimentació, la recerca i la producció cultural. Missió: impulsar el dret a la creació i a la producció cultural en unes condicions de dignitat sociolaboral per a les persones treballadores de la cultura, mirant de mitigar la precarietat estructural, donant suport als processos de creació, impulsant noves vies de relació entre agents i garantint l’accés a un ventall més ampli de ciutadania.

3. Cultures populars: dret a les pràctiques populars i tradicionals com a espais de participació i cohesió social. Missió: enfortir i consolidar el dret a les pràctiques culturals populars i tradicionals, i incorporar nous vectors que fomentin la diversitat, la interculturalitat, la participació ciutadana i la innovació.
 

4. Cultura i educació: dret a la participació cultural i a l’educació pràctica i artística al llarg de la vida. Missió: avançar en el dret a les pràctiques culturals i a l’educació artística al llarg de la vida de la ciutadania a través de la creació d’una política pública transversal entre els àmbits cultural i educatiu.
 

5. Cultura feminista: dret a una cultura diversa i equitativa. Missió: incloure la perspectiva de gènere en les polítiques culturals de Barcelona; avançar en el dret a la participació equitativa i a la representació diversa d’identitats culturals des de la perspectiva feminista, aplicant la perspectiva de gènere a tots els àmbits de les polítiques culturals de la ciutat.
 

6. Cultura i espai públic: dret a l’accés i a la participació cultural al carrer. Missió: impulsar accions sostenibles per garantir el dret a la ciutat; impulsar l’espai públic com un dels escenaris principals de la vida cultural de la ciutat, tot garantint el dret a la ciutat i a la participació cultural de forma sostenible.
 

7. Cultura i drets digitals: instruments i polítiques per a l’accés al coneixement, la transparència i la innovació digital. Missió: impulsar els drets digitals a partir dels usos de les noves tecnologies com a àmbit fonamental per garantir el dret a la participació, la transparència i l’accés a continguts culturals.
 

8. Museus de ciutat: innovació, educació i dret a participar en el patrimoni cultural de Barcelona. Missió: reforçar els grans equipaments museístics i patrimonials de la ciutat com a espais de referència en l’articulació i la promoció del conjunt de drets culturals, i impulsar, en les seves estratègies, noves dinàmiques a l’entorn de l’accés, la creació, l’acció comunitària i els lligams territorials.
 

9. Biblioteques de Barcelona (Pla director 2030). Dret a la lectura, accés a la informació i al coneixement i foment de noves pràctiques creatives. Missió: impulsar el dret a la lectura, al coneixement, a l’accés a la informació i l’ús de tecnologies a través la xarxa de Biblioteques de Barcelona com a espais fonamentals en la promoció de la cohesió social i del desenvolupament de les persones en igualtat d’oportunitats des de l’exercici dels drets culturals.
 

'Aquí es fa Cultura!', campanya per donar a conèixer els drets

El Pla de Drets Culturals comptarà amb un pla estratègic de comunicació sota el lema Aquí es fa Cultura!, que actuarà com a detonant i generarà vincle amb totes les persones, subjectes de drets culturals, i cercarà la complicitat de tots els agents culturals: sectors i teixit productiu, entitats i associacions, i agents interns de l’Administració. Per fer-lo possible es treballarà en xarxa amb els agents municipals, amb el teixit cultural, entitats, institucions, cultura de base, iniciatives comunitàries, etcètera, per sumar actius en el desplegament comunicatiu del pla i generar un espai web de repositori des d’on es pugui trobar tota la informació sobre el pla i els drets culturals sistematitzada i que, alhora, permeti fer el seguiment del desplegament del pla i consultar els documents que es generin, l’avaluació o altres informacions d’interès.

 


 
 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el pla:

     

Pla de Drets Culturals de Barcelona

Ajuntament de Barcelona (2021). Pla de Drets Culturals de Barcelona



 

 


 

 



 
 

___________________________________________________________________________

 La informació procedeix de les webs i canals de comunicació de l'Ajuntament de Barcelona