Ciutats creatives per a un futur més sostenible i inclusiu

UNESCO Creative Cities Network (UCCN)

La Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO (UCCN, per les seves sigles en anglès) ha publicat una guia que inclou una visió general de les polítiques, estratègies i accions dutes a terme en matèria cultural per les 246 ciutats membre, de 80 països diferents, amb focus en el desenvolupament sostenible urbà.

Aquest programa de la UNESCO posa en contacte ciutats d’arreu del món amb la finalitat d’intercanviar experiències, idees i projectes pilot en l’àmbit de la cultura i l’art contemporanis i les indústries culturals, així com per fomentar la integració de la creativitat en la construcció de ciutats sostenibles i inclusives, en línia amb l’objectiu 11 (ODS11) de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible.
 

Terrassa, Ciutat Creativa del Cine. Font: UCCN

Terrassa, Ciutat Creativa del Cine. Font: UCCN
 

La publicació està concebuda com a una eina pràctica que permet conèixer millor el treball desenvolupat per les ciutats i, globalment, pretén incidir en diversos components de l’acció pública des de la defensa del poder de la cultura i la creativitat per incentivar la transformació económica, la innovació o la creació d'ocupació, contribuint a la inclusió social, el desenvolupament humà sostenible i la sostenibilitat ambiental.

La xarxa compta amb set camps creatius – cinema, literatura, gastronomia, música, media art, disseny i artesania – mitjançant els quals es categoritza cadascuna de les fitxes que formen part de la guia que us presentem.

A més, a través del web del programa, podeu navegar en el seu cercador per consultar els perfils de les ciutats segons el seu camp d’acció, la regió o el país al qual pertanyen. Cada fitxa compta amb una presentació de l’estratègia de la ciutat, així com el valor afegit que aporta a la xarxa. A casa nostra, Terrassa, llar del Parc Audiovisual de Catalunya o de l’ESCAC, ha estat designada Ciutat Creativa dins la secció de cinema i Barcelona dins la secció de literatura.

Per a una millor comprensió dels processos que han pogut desenvolupar algunes de les ciutats petites presents a la UCCN, us recomanem la consulta de l'article ‘Un escenari de somni: la cultura com a motor del canvi’, que analitza l’obra 'Small cities with big dreams: creative placemaking and branding strategies’ (2019) de Greg Richards i Lian Duif, disponible al CIDOC.

     


 

_____________________________________________________________________________
 

Descàrregues de text complet:
 

                   English:

UNESCO Creative Cities Network for sustainable development. (2020)

UNESCO Creative Cities Network for sustainable development. (2020). Unesco. 


 
     Français:

                   Réseau des villes créatives de l'UNESCO pour un développement durable (2020). Unesco.