Projecte CHARTER, cap a un nou panorama professional al patrimoni cultural


CHARTER
 

Els problemes lligats a la manca de visibilitat i el reconeixement dels professionals del patrimoni cultural estan sovint lligats a una mala definició del sector, tant en el que respecta als conceptes com als marcs d’actuació.

Partint d’aquesta diagnosi, el projecte europeu CHARTER, coordinat per Lluís Bonet i la Universitat de Barcelona, pretén aclarir quins són els requisis dels professionals del sector i recomanar millores en matèria d’educació i formació per oferir una estratègia de desenvolupament de capacitats per a les persones que treballen en l’àmbit del patrimoni cultural.

En el context d’aquest projecte recentment llançat, en el qual participen 28 membres de tot el continent, s’ha publicat “A new landscape for heritage professions – preliminary findings”, un primer informe que presenta un model integrat del sector del patrimoni que defineix el seu abast, dinàmica i límits en relació amb les definicions conceptuals, els principis polítics i els marcs culturals, estadístics i econòmics existents.
 
 

Interacció Recollida de mostres a la tomba de Pere el Gran | centrederestauracio.gencat.cat

Recollida de mostres a la tomba de Pere el Gran | centrederestauracio.gencat.cat
 
 

L’objectiu del projecte és identificar les carències existents en la qualificació del sector del patrimoni a Europa i superar així la bretxa entre els sistemes educatius i ocupacionals, amb la finalitat de garantir la viabilitat del sector i il·lustrar la seva contribució a la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.

L’informe obre amb un repàs a l’evolució constant de les polítiques en les quals s’emmarca el sector del patrimoni, així com les claus del desenvolupament d’un nou discurs sobre el patrimoni cultural material i immaterial a Europa i els diversos models i indicadors estadístics de referència.

El resultat d’aquest estudi presenta un ecosistema centrat en aspectes socials i humans, amb una naturalesa cíclica i integrada del panorama del patrimoni cultural, dinàmic i autosuficient, en el qual les funcions no són jeràrquiques, alhora que també es consideren les seves característiques econòmiques.
 
 

Interacció Model CHARTER d’ecosistema de patrimoni cultural

Model CHARTER d’ecosistema de patrimoni cultural
 
 

El “model CHARTER” identifica les sis funcions principals (tres sistèmiques i tres específiques al patrimoni) que descriuen les activitats del sector i suggereix la interrelació de totes les parts contemplades, expressant així la dinàmica de l’ecosistema.

Les funcions considerades sistèmiques en aquest model són “la recerca i el desenvolupament”, “la gestió i la governança” i “l’elaboració de polítiques”. D’altra banda, les funcions específiques a l’àmbit del patrimoni cultural són el “reconeixement” (per part de les comunitats, els experts i les institucions), “la conservació i salvaguarda” i “el compromís i l’ús” (en referència a la divulgació i a l’impuls de la participació).

 
 
 
  

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

The European Cultural Heritage Skills Alliance. (2021). A new landscape for heritage professions – preliminary findings. CHARTER Alliance charter-alliance.eu

 


 


 

_____________________________________________________________________