Situació i condicions de treball d’artistes i professionals de la cultura: recomanacions per a la recuperació


Voices of Culture
 

La pandèmia ha limitat al sector cultural i creatiu les oportunitats d’intercanvi, inspiració, aprenentatge i les capacitats de connectar amb els públics a través d’unes experiències que s’han vist molt reduïdes i, inclús, anul·lades. La mobilitat juga un rol essencial en aquests processos i serà un element clau per a la recuperació postpandèmica.

Aquestes qüestions han estat crucials en les reunions que ha mantingut la Comissió Europea amb diverses organitzacions representatives dels sectors culturals i creatius – Culture Action Europe (CAE), The International Network for Contemporary Performing Arts (IETM) o On The Move, entre d’altres – a través de Voices Of Culture, la plataforma que facilita que aquestes organitzacions del sector facin aportacions a la CE.

Fruit del resultat d’aquestes sessions de brainstorming, s’ha publicat l’informe “Status and Working Conditions of Artists and Cultural and Creative Professionals” que es fa ressò de la situació i les condicions de treball dels artistes i professionals de la cultura i la creació als estats membres.
 
 

Visita guiada al Macba. macba.cat

Visita guiada al Macba. macba.cat 
 
 

L’informe s’organitza en cinc capítols, cadascun dels qual recull les principals idees dels diferents grups de debat, que es poden agrupar en tres grans àrees. En primer lloc, destaca aspectes relacionats amb el reconeixement laboral dels artistes i professionals de la cultura i el reforç de la seguretat social al sector. En aquest sentit, recull exemples de bones pràctiques – i males – per  garantir uns ingressos justos i per reconèixer l’estatut jurídic dels artistes. També es revisen aspectes relacionats amb la propietat intel·lectual o els sistemes de subvencions i finançament.

El segon bloc se centra en com replantejar la mobilitat dels artistes i professionals de la cultura, tenint en compte la situació que ha dibuixat la crisi sanitària i el canvi climàtic. Analitza experiències de diversos formats i les convocatòries de plans de mobilitat disponibles amb focus en una mobilitat més sostenible, les oportunitats digitals i les possibilitats híbrides existents a l’abast del sector.
 
 

Escenografria de Dutchman, programa de mobilitat europea i-Portunus. i-portunus.eu

Escenografria de Dutchman, programa de mobilitat europea i-Portunus. i-portunus.eu
 
 

El tercer bloc ofereix una visió general de l’estat actual, l’evolució i els reptes de la llibertat artística i la llibertat d’expressió a Europa. Aquest apartat es fa ressò d’aspectes com la dissidència política o la censura i fa recomanacions a les institucions públiques per protegir i promoure aquestes llibertats mitjançant regulacions a escala europea, estatal i local.

L’estudi conclou amb un reconeixement de la fragilitat dels sectors culturals i creatius europeus i fa una crida als estats membres per millorar les condicions de treball dels artistes amb una sèrie de mesures i estratègies. Així mateix, recomana la creació d’un marc europeu sobre les particularitats de les condicions de treball en aquests sectors que serveixi com a eina per sensibilitzar i crear mecanismes d’acció per fer front als reptes detectats en aquest procés.
 
 

Podeu consultar i descarregar-vos l’informe:
 

Rosana, G. (ed.), Polivtseva, E. (ed). (2021). Status and Working Conditions of Artists and Cultural and Creative Professionals. European Comission. voicesofculture.eu

 


 

_____________________________________________________________________