Idees i estratègies per a un finançament artístic inclusiu, just i flexible


IETM
 

Repensar els models i instruments de finançament de les arts per ajudar el sector artístic a evolucionar i seguir en sintonia amb el context canviant de la societat actual és una qüestió que, si bé no es tracta d’un debat nou, s’ha vist confirmada amb les necessitats que ha fet palesa la pandèmia. Calen millores perquè el suport financer a les arts sigui més just, més flexible i més inclusiu.

Amb “Supporting Relevance: Ideas and strategies for inclusive, fair and flexible arts funding”, l’IETM aporta arguments, bones pràctiques i recomanacions amb la finalitat de contribuir al debat al voltant d’una problemàtica que afecta directament a les condicions de treball dels professionals de l’art i a la seva llibertat per produir obres rellevants.
 
 

Interacció Projecte Dansa Solidària | institutdelteatre.cat

Projecte Dansa Solidària | institutdelteatre.cat
 
 

La publicació proposa mètodes i instruments de finançament de les arts capaços d’adaptar-se a l’evolució artística, econòmica i social del sector, sense deixar de banda la contribució de les arts a la justícia social, segons les autores, aspectes fonamentals per assentar les bases d’un ecosistema artístic més sostenible i inclusiu.

El segon bloc desgrana els conceptes clau que hi ha darrere d’un finançament pertinent: ser just, flexible i inclusiu. Entre altres assumptes, es reclama posar l’èmfasi en els processos de recerca i d’experimentació que plantegin idees, pràctiques o models alternatius, enfront dels sistemes tradicionals centrats en els resultats.

Un altre dels assumptes que es posa en relleu és la necessitat d’incloure els artistes exclosos dels models de finançament actuals, per destacar-ne alguns, els grups minoritaris (d’orientació sexual, origen ètnic o lingüístic diferent dels dominants), discapacitats, localitzats a les zones rurals, migrants o pertanyents a certes franges d’edat.

Al llarg de les seves pàgines trobem exemples de pràctiques de finançament que il·lustren alguns dels camins que es podrien seguir per adaptar-se als reptes actuals, com ara, el programa Let artists be artists, centrat en els processos, o Fundaction, que segueix els principis de la concessió participativa de subvencions.

Així mateix, el document dedica el seu tercer apartat a un recull d’experiències de diversos organismes de finançament i organitzacions culturals intermèdies que desenvolupen models de finançament alternatius i eficaços.

Aquesta guia conclou amb una sèrie de tasques a dur a terme pels agents finançadors, que passen per la coordinació entre ells, la incorporació dels artistes en el procés de disseny dels plans de finançament o el foment de la cooperació davant de la competència.


 
 

Podeu consultar i descarregar-vos la publicació:
 

Ilić, M., Farhat, F. (2021). Supporting Relevance: Ideas and strategies for inclusive, fair and flexible arts funding. IETM. ietm.org

     


 


 

_____________________________________________________________________