Enric Puig Punyet, nou director d'Arts Santa Mònica


El seu projecte té una "mirada trencadora" sobre la institució, que aspira a convertir en laboratori.
 

El Departament de Cultura ha nomenat Enric Puig Punyet com a director del Centre d’Arts Santa Mònica durant els propers quatre anys. Puig ha estat escollit tant per la seva trajectòria com per la qualitat de la seva proposta de direcció del centre, que defineix un model i unes línies estratègiques que han de convertir l’Arts Santa Mònica en un centre de referència per a les arts contemporànies.

El projecte del nou director ha estat especialment valorat per la mirada trencadora sobre la pròpia institució i el rol que ha de jugar en l’ecosistema artístic de Catalunya. Partint d’un marc teòric sòlid, que se sustenta en les idees més contemporànies sobre els models que estructuren el funcionament d’un centre d’arts visuals, Puig proposa una alternativa basada en la posada en qüestió de la institució com a centre expositiu, superant un model en què les exhibicions se situen al centre de l’activitat, per convertir l’Arts Santa Mònica en un laboratori que, a través de la participació de diversos grups de treball, permeti repensar la teoria i la pràctica del centre i les seves funcions des de la institució mateixa.

Aquest posicionament suposa un trencament del paradigma i dels patrons en què sovint s’han basat les institucions artístiques públiques i es planteja com una oportunitat per al disseny d’una estructura nodal, amb una governança més horitzontal del centre, que fomenti una major participació, que es basi en l’experimentació i que alhora possibiliti la creació i la promoció d’una xarxa de col·laboració entre tots els actors del sector artístic —creadors, professionals especialistes en qüestions teòriques, equipaments, empreses, mercats, plataformes de difusió i públics de diferents escales i sectors—. A més, la posada en qüestió del centre i la seva conversió en un laboratori creatiu, molt més permeable a aportacions externes, compleix l’objectiu de generar un entorn favorable a la creativitat i al diàleg permanent entre la creació artística i altres disciplines, possibilitant que Arts Santa Mònica jugui un paper central com a plataforma de producció, projecció i difusió de la creació contemporània que es desenvolupa a tot el territori de Catalunya. 

Finalment, les línies estratègiques del projecte presentat també posen l’accent en l’establiment de xarxes de col·laboració entre institucions, entitats i empreses públiques i privades de Catalunya i internacionals, des d’una visió ambiciosa que ha de permetre que l’Arts Santa Mònica esdevingui un centre de referència per a les arts contemporànies. 

Amb aquest nomenament, el Departament aposta perquè perquè l'Arts Santa Mònica esdevingui un espai pluridisciplinar adreçat a les pràctiques artístiques contemporànies que aposti per la qualitat, la innovació, el risc i la reflexió. El centre ha d’afavorir la generació i la promoció d’oportunitats de col·laboració entre tots els actors del sector artístic, creant un entorn favorable a la creativitat i al diàleg permanent entre la creació artística i altres disciplines, així com a la col·laboració entre institucions, entitats i empreses públiques i privades de Catalunya i internacionals. Així, el Departament de Cultura contempla el centre com un equipament cultural obert a la ciutadania que, a través d’una programació de qualitat, diversa i innovadora, tingui alhora un paper central com a plataforma de producció, projecció i difusió de la creació contemporània que es desenvolupa a tot el territori de Catalunya.

El nou director 

Nascut l’any 1980, Enric Puig Punyet és doctor en filosofia i investigador especialitzat en l’anàlisi de les noves funcions de les institucions en el gir digital. Té una contrastada trajectòria com a director de projectes i centres artístics —entre els quals, el de La Escocesa, centre d’arts visuals de la xarxa de Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona—, així com també com a comissari d’exposicions, festivals i cicles a l’entorn de temàtiques vinculades a les arts visuals, el cinema, la filosofia i el canvis que la digitalització ha impulsat en la societat i la cultura. També és autor de nombroses publicacions i articles a revistes especialitzades, i compta amb un important bagatge com a gestor d’equips.

Impulsor al CCCB d’Enter Forum. International Forum on Internet and Privacity, congrés sobre internet, creativitat i societat, col·labora habitualment en diversos mitjans com El Periódico de Catalunya, La Maleta de Portbou o Le Monde Diplomatique. És autor, entre d’altres, dels llibres La cultura del ranking, La gran adicción, El dorado. Una historia crítica de internet i Los cuerpos rotos. La digitalización de la vida tras la covid-19. També és autor, amb Yves Charles Zarka, de La Tierra no nos pertenece.

La Comissió que ha realitzat la tria del nou director ha estat formada per nou persones, cinc de les quals expertes del sector: Ferran Barenblit, director del MACBA; Aida Boix, directora de Lo Pati. Centre d’Art Terres de l’Ebre; Joan Fontcuberta, artista, docent, assagista, crític i promotor d’art; Àlex Nogueras, codirector de la galeria Nogueras – Blanchard, i Glòria Picazo, crítica d’art i exdirectora del Centre d’Art La Panera de Lleida. Per part del Departament de Cultura han format part de la comissió la directora general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, Rosa Tubau; el director de l’ICEC, Miquel Curanta; la cap de l’Àrea de Difusió i Cooperació de la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, Conxita Oliver, i la directora de l’Àrea de les Arts Visuals de l’ICEC, Marta Gustà. 
 

___________________________________________________________________________

Les imatges i la informació procedeixen de les webs i canals de comunicació del Departament de Cultura.