Les educacions als museus. Més d’una realitat

El Comitè per l’Educació i l’Acció Cultural de l’ICOM (CECA) va publicar a finals del passat any el darrer número de la col·lécció ICOM Education. Si el número anterior es dedicava a analitzar el significat actual del concepte "acció cultural", aquest últim es centra en la qüestió de l’educació i mediació, un concepte amb connotacions certament diferenciades en funció de l’idioma emprat. Al món anglosaxó, l’educació és tant de tipus formal com informal i fa referència a totes les etapes de la vida, mentre que per les llengües llatines el mot s’associa més específicament a l’escola i a la criança de les nenes i nens per part dels seus pares.

Així doncs, l’objectiu d’aquest vint-i-novè número d’ICOM Education és explorar la noció d’educació als museus, aprofundint en el debat teòric i enriquint el coneixement amb exemples concrets de la pràctica museística.

Els articles que composen el monogràfic s’organitzen sota 5 capítols temàtics titulats:
 

  • De la teoria a la pràctica
  • Professionals
  • La creació d’un nou museu
  • Dins i fora del museu
  • Un públic específic: els escolars
     

A banda dels articles i estudis de cas també s’inclou una secció dedicada a la investigació, i l’apartat "Mercat d’idees" presenta alguns exemples concrets que reflecteixen la diversitat dels projectes educatius dels museus arreu del món. L’última secció tracta una qüestió de rigorosa actualitat per l’ICOM: el rebuig de la nova definició de museu, a la qual el CECA es suma pel fet que la definició proposa omet el terme "educació".


 

Ian Schneider | Unsplash


 

Dins del segon bloc temàtic del monogràfic hi trobareu un article de les educadores Ashley Mask i Myriam González (2020), membre d’Interacció, que porta per títol "Advocacy for museum educators and the power of words: a comparison between New York city and Barcelona realities". Aquest treball a quatre mans busca comparar la realitat dels professionals de l’educació als museus en dues ciutats: Nova York i Barcelona. Malgrat que ambdós ecosistemes responen a models econòmics i legislatius diferents, les autores observen que la precarietat i la falta de reconeixement laboral i social dels professionals és compartida, i s’està posant encara més de manifest a causa de la de crisis provocada per la pandèmia de la covid-19.


 

González, M., i Mask, A., 2020,  p.149

 


 

Podeu consultar i descarregar-vos el document:
 

 Stéphanie Wintzerith, S (ed.). (2020). Museum education/ Médiation culturelle - éducation muséale/ Educación museal - mediación cultural. ICOM (CECA) http://ceca.mini.icom.museum/

___________________________________________________


 

Podeu trobar més informació de l’article González, M., i Mask, A. (2020). Advocacy for museum educators and the power of words: a comparison between New York city and Barcelona realities. Dins Stéphanie Wintzerith, S (ed.), Museum education/ Médiation culturelle - éducation muséale/ Educación museal - mediación cultural  (p. 135-149). ICOM (CECA) aquí:

González, M. (2021, gener 25). En defensa de los educadores de museos y el poder de las palabras . El museo transformador https://www.elmuseotransformador.org/


 
 

1 comentari

Interacció


Les educadores patrimonials són el bastió del museu social i inclusiu
 

Per ampliar el debat i la reflexió sobre la realitat dels professionals de l’educació als museus. Us recomanem la lectura d''Oda a les educadores patrimonials’, article de Maria Cacheda, arqueòloga feminista especialitzada en educació patrimonial, publicat ahir a Núvol.
 

Les educadores patrimonials treballen "amb sous, condicions laborals i contractes precaris, i una definició gens clara de les funcions que tenen assignades, que abandonen quan els surt alguna feina millor. (...) I no ho oblidem: el noranta i molt per cent d’aquestes professionals són dones. Ai!”
 

Aquí teniu l'enllaç per llegir l'article sencer:
 

Cacheda, M. (2021, 6 abril). Oda a les educadores patrimonials. Núvol. https://www.nuvol.com/art/oda-a-les-educadores-patrimonials-166380
 

Bona lectura.