Projectes de Cooperació Europea. Convocatòria CREA-CULT-2021-COOP


 

El Programa Europa Creativa reuneix accions de suport als sectors culturals i creatius europeus. Aquesta convocatòria d'ajuts als projectes de cooperació dona suport a projectes que impliquin una gran diversitat d’actors actius en diferents sectors culturals i creatius. 
 

L'acció pretén fomentar la cooperació entre organitzacions actives en l’àmbit cultural, augmentar la dimensió europea de creació i circulació de continguts artístics europeus, així com fomentar el desenvolupament, l’experimentació, la difusió o l’aplicació de pràctiques noves i innovadores.
 

Els projectes de cooperació europea són projectes transnacionals que impliquen organitzacions culturals i creatives de diferents països que participen en el programa. La convocatòria dona a les organitzacions culturals de totes les mides la possibilitat de coproduir, cooperar, experimentar, innovar, ser mòbils i aprendre els uns dels altres. L’acció té com a objectiu millorar l’accés a la cultura i a les obres creatives europees i promoure la innovació i la creativitat.
 

Els projectes poden abastar un o més sectors culturals i creatius i poden ser interdisciplinaris.
 

Aquesta convocatòria d’acció de suport a projectes de cooperació europea té com a objectiu enfortir la creació i circulació transnacional d'obres i artistes europeus i fomentar els talents, innovar, prosperar i generar llocs de treball i creixement.
 

Les propostes hauran d'abordar almenys una (i no més de dues) de les prioritats següents:
 

 • Públic: augmentar l'accés cultural i la participació a la cultura, així com el compromís i el desenvolupament de l'audiència, tant presencial com digitalment.
   

 • Inclusió social: per promoure la resiliència social i millorar la inclusió social a través de la cultura, en particular per a les persones amb discapacitat, les persones que pertanyen a minories i les persones que pertanyen a grups socialment marginats, així com el diàleg intercultural.
   

 • Sostenibilitat: contribuir al Tracte Verd Europeu i incloure la Nova Bauhaus Europea, fomentant els sectors culturals i creatius europeus a crear, adoptar i difondre pràctiques més respectuoses amb el medi ambient, així com sensibilitzar sobre el desenvolupament sostenible a través de les seves activitats culturals
   

 • Noves tecnologies: ajudar els sectors culturals i creatius europeus a aprofitar plenament les noves tecnologies per millorar la seva competitivitat, així com per accelerar la seva transició digital com a resposta a la crisi del COVID-19
   

 • Dimensió internacional: construir la capacitat dins dels sectors culturals i creatius europeus, incloses les organitzacions de base i les microorganitzacions, per ser actius en l'àmbit internacional, a Europa i més enllà.

    

Enfocament sectorial específic
 

Una nova característica capítol Cultura del programa Europa Creativa 2021-2027 és el seu enfocament sectorial. Mitjançant aquest nou enfocament, serà possible definir prioritats anuals específiques per als sectors de la música, l’edició, el patrimoni cultural i l’arquitectura.

Els projectes dels sectors específics poden abordar una de les cinc prioritats esmentades anteriorment o abordar les prioritats específiques del sector. En les bases de la convocatòria s'indiquen les prioritats anuals específiques per cadascun dels quatre sectors. Un 10% del pressupost de la convocatòria es destinarà a projectes que implementen una prioritat específica per sector.

Els projectes d'altres sectors només poden abordar les prioritats indicades anteriorment (prioritats 1 a 5). Els sol·licitants hauran de triar a la part C del formulari de sol·licitud amb quin sector cultural es relaciona principalment el projecte.
 

El finançament està disponible per a tres tipus de projectes :
 

 • Categoria 1 - Projectes de petita escala: mínim 3 països elegibles  diferents

 • Categoria 2 - Projectes d'escala mitjana: mínim 5 països elegibles diferents

 • Categoria 3 - Projectes de gran escala: mínim de 10 països elegibles diferents


 

Són elegibles les organitzacions (públiques o privades) establertes en un dels països participants al Programa d’Europa Creativa. 
 

Pressupost: 60,9M € (finançament fins el 60% en projectes a gran escala, i fins el 80% en projectes a petita escala)

Data límit: 07/09/2021 


 
 
 

Per saber-ne més
 

CREA-CULT-2021-COOP-1

CREA-CULT-2021-COOP-2

CREA-CULT-2021-COOP-3

Text de la convocatòria

Pla de treball Europa Creativa 
 
  

Internacional Diba
 

Espai per a la cerca de socis de la Diputació de Barcelona. 
 

___________________________________________________________________________