Acció climàtica als museus, desigualtats culturals i crisi ecosocial en l’era digital entre les novetats bibliogràfiques


Novetats bibliogràfiques del Centre d'Informació i Documentació (CIDOC) del CERC que inclou una tria de les novetats editorials aparegudes al mercat durant els darrers mesos i incorporades al catàleg del Centre.

Recordeu que també podeu consultar totes les novetats a CERCLES, el catàleg del CIDOC.


 

Interacció Culture de masse et société de classes : le goût de l'altérité / Philippe CoulangeonCoulangeon, P.

Culture de masse et société de classes : le goût de l'altérité

Paris: Puf, 2021 - ISBN: 9782130826637
 

Aquest llibre explora, a partir de diversos estudis internacionals i l’anàlisi de dades per al cas francès, les transformacions de la distinció cultural i de les identitats de classe sota l’efecte de la massificació educativa i cultural.  L’autor se centra en l’estandardització dels estils de vida que caracteritzen les societats que compten amb un accés generalitzat a l’ensenyament superior i a l’oferta cultural, amb la finalitat de qüestionar l’existència de classes socials culturalment diferenciades.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Interacció  La Muerte del artista : cómo los creadores luchan por sobrevivir en la era de los billonarios y la tecnología / William DeresiewiczDeresiewicz, W.

La muerte del artista. Cómo los creadores luchan por sobrevivir en la era de los billonarios y la tecnología

Madrid: Capitán Swing, 2021 - ISBN: 9788412281835
 

Com ha canviat l’art i el treball artístic en l’era de l’economia digital? Quines amenaces suposa aquest nou paradigma per a la supervivència dels artistes? Al llarg de les pàgines d’aquesta obra, l’autor parla d’art, però sobretot, del mercat, de venda i distribució, de contractes, de drets d’autor i, també, de la precarietat que caracteritza la professió. Estem davant de la mort de l’artista?


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 Interacció  La Lògica de la col·lecció i altres assaigs / Boris GroysGroys, B.

La lògica de la col·lecció i altres assaigs

Barcelona: Arcàdia; Ajuntament de Barcelona, 2020 - ISBN: 9788491563075
 

Boris Groys  afirma que en la nostra cultura l’art es produeix amb l’única finalitat de ser  col·leccionat. Però, què significa col·leccionar art? La Virreina Centre de la Imatge i Arcadia publiquen aquest recull de petits assaigs escrits pel crític d’art i filòsof durant les darreres tres dècades que revisen l’entropia que caracteritza les dinàmiques presents en l’univers actual de l’art i els museus.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Interacció Reimagining museums for climate actionHarrison, R., Sterling, C. (eds.)

Reimagining Museums for Climate Action

London: Museums for Climate Action, 2021 - ISBN: 9781739971519
 

Aquesta obra presenta les principals característiques i resultats finals de “Reimagining Museums for Climate Action”, una projecte que aplega experiències de museus que responen als principals pilars de l’acció climàtica: mitigació i adaptació. El llibre inclou assajos, recursos gràfics i converses amb un ampli ventall de professionals que treballen per repensar el futur d’uns museus que han de fer front als reptes climàtics.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Interacció Cultural commons and urban dynamics : a multidisciplinary perspective

Macrì, E., Morea, V., Trimarchi, M. (eds.)

Cultural Commons and Urban Dynamics: a multidisciplinary perspective

Cham: Springer, 2020 - ISBN: 9783030544201
 

Aquest llibre analitza els debats al voltant dels béns culturals comuns i les dinàmiques urbanes des de les perspectives del món acadèmic, professional, polític o artístic i explora l’impacte i les implicacions dels elements culturals en el canvi del teixit urbà. L’obra aporta context teòric sobre l’economia de la cultura, l’arquitectura i planificació urbana i la sociologia i la seva aplicació en estudis de casos sobre planificació urbana sostenible i reapropiació en el context urbà.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Interacció Museums as agents of change : a guide to becoming a changemaker / Mike MurawskiMurawski, M.

Museums as Agents of Change: A Guide to Becoming a Changemaker

London: Rowman & Littlefield, 2021 - ISBN: 9781538108956
 

Els museus tenen el potencial d’esdevenir agents de canvi per construir societats més equitables, però, per on començar? A través d’estudis de casos i converses amb agents referents en la matèria, aquest llibre ofereix estratègies eficaces destinades als professionals dels museus per promoure el canvi social en les comunitats i transformar el discurs i fomentar l’acció.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Interacció Cultural industries and the environmental crisis : new approaches for policyOakley, K., Banks, M. (eds.)

Cultural Industries and the Environmental Crisis

Cham: Springer, 2021 - ISBN: 9783030493837
 

Aquest llibre presenta alguns dels arguments més rellevants sobre la crítica del model actual d’economia creativa, centrant-se en qüestions relacionades amb la gentrificació, la desigualtat i el medi ambient. D’altra banda, planteja models alternatius que contemplen unes indústries culturals més justes, sostenibles i alineades amb la lluita climàtica i la justícia social.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Interacció  Inégalités culturelles: retour en enfanceOctobre, S., Sirota, R. (dirs.)

Inégalités culturelles : retour en enfance

Paris: Ministère de la Culture. Secrétariat général. Département des études, de la prospective et des statistiques. 2021 - ISBN: 9782111399785
 

Com es formen les desigualtats en la infància i quines formes específiques adopten? Aquesta obra qüestiona el paper dels hàbits culturals en la formació de les actituds individuals, les preferències i les aptituds que determinen la socialització dels individus i la construcció de les desigualtats en la infància. Es recullen contribucions d’investigadors de diversos àmbits que aborden elements relacionats amb la vida quotidiana dels infants.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Interacció  The Art of access : a practical guide for museum accessibility / Heather Pressman and Danielle SchulzPressman, H., Schulz, D.

The Art of Access: A Practical Guide for Museum Accessibility

London: Rowman & Littlefield, cop. 2021 - ISBN: 9781538130513
 

La finalitat d’aquesta obra és guiar els professionals dels museus en la millora de l’accessibilitat als equipaments, des d’un enfocament global i a partir d’una sèrie d’accions pensades per ser adaptades a la diversa tipologia de museus i recursos disponibles. Es revisen aspectes, com ara, l’accessibilitat física i sensorial als espais, la concepció de programes inclusius, la formació del personal o la implicació institucional.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Interacció  Sociología de la cultura en la era digital : herramientas para el análisis de las dinálicas culturales del siglo XXI / Joaquim Rius-Ulldemolins, Juan Pecourt GraciaRius, J., Pecourt, J.

Sociología de la cultura en la era digital: herramientas para el análisis de las dinálicas culturales del siglo XXI

València: Universitat de València, 2021 - ISBN: 9788491348566
 

Joaquim Rius-Ulldemolins i Juan Pecourt analitzen el paper de la cultura en una societat contemporània canviant i marcada per la digitalització. En aquest sentit, els autors proporcionen teories, conceptes i estudis de cas que revisen les principals transformacions en el consum i les pràctiques culturals des de la modernitat fins als fenòmens que caracteritzen l’era digital.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Interacció  Estética fósil : imaginarios de la energía y crisis ecosocial / Jaime VindelVindel, J.

Estética fósil: imaginarios de la energía y crisis ecosocial

Barcelona: Arcàdia; Macba, 2020 - ISBN: 9788412121599
 

Aquest assaig descriu les repercussions que els imaginaris fòssils i energètics han tingut en diverses disciplines científiques i en les pràctiques culturals durant els últims dos segles, caracteritzades per una “exuberància energètica” que va obviar les repercussions del nou capitalisme industrial sobre els treballadors i els ecosistemes terrestes. L’autor aborda de manera crítica la seva vigència en el context del neoliberalisme i la crisi ecosocial actual.


 

______________________________________________________________________________________________________________________________


 

Interacció  Arts, sustainability and educationWagner, E., Nielsen, C., Veloso, L., Suominen, A., Pachova, N. (eds.)

Arts, Sustainability and Education

Singapore: Springer,  2021 - ISBN: 9789811634512
 

Basat en les experiències d’educadors artístics, aquest llibre explora el potencial de l’educació artística en la seva contribució per promoure una Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS), en línia amb les conceptualitzacions de la UNESCO. L’obra es compon de diversos enfocaments teòrics i metodologies, així com d’estudis de casos que integren les arts, la cultura, el pensament i les pràctiques sostenibles.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 
Podeu demanar més informació i/o consulta bibliogràfica a través del correu electrònic cidoc@diba.cat ó el Servei de consulta bibliogràfica en línia.

Consulta presencial del fons documental del CIDOC. Obrim de dilluns a divendres, de 10h a 14h, amb cita prèvia.  

Pots reservar els documents que vulguis consultar a sala o treure en préstec completant el formulari