El Departament de Cultura es reestructura i crea la nova Direcció General d’Innovació i Cultura Digital "per modernitzar el sector"


El Govern aprova la reestructuració del Departament de Cultura amb la innovació, la cultura digital i la política lingüística com a prioritats governamentals
 

El Govern ha aprovat una reestructuració del Departament de Cultura amb quatre canvis estructurals rellevants. La intenció és redefinir les estructures de la Conselleria i la governança dels seus equipaments i organismes adscrits per tal d’adaptar-ne els objectius a la realitat actual.

La principal novetat és la creació de la Direcció General d’Innovació i Cultura Digital, que té com a principal objectiu desenvolupar estratègies que generin projectes en la intersecció entre cultura i tecnologia, fomentar projectes transversals que impulsin la transdisciplinarietat, i impulsar la innovació cultural en totes les àrees del Departament. Aquest argumenta que es tracta d’una de les principals necessitats detectades durant la gestió de la crisi sanitària i un dels aspectes clau per rellançar l’activitat cultural postpandèmia.

Per implementar-ho, es crearà un Pla nacional de cultura digital que ha de marcar els objectius i els terminis per posar en marxa les mesures necessàries per a la consolidació d’aquest àmbit, que abastin des de la formació fins a l’accés a les creacions culturals.  De manera més concreta, des de la Direcció General es desenvoluparan polítiques específiques per al sector dels videojocs, que a Catalunya és un sector consolidat i creixent, s’impulsaran projectes innovadors que afavoreixin la col·laboració entre cultura i educació i es treballarà per l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 en matèria de cultura.

El Govern ha nomenat Marisol López com a primera directora general d’Innovació i Cultura Digital. López ha treballat a l’Institut Català de les Empreses Culturals des de 2005, primer com a directora de l’àrea de promoció internacional, i des de 2013 com a directora de l’àrea de cultura digital.

Per altra banda, l’Executiu eleva el rang orgànic de Política Lingüística, que passa de direcció general a secretaria. L’objectiu és reforçar les actuacions públiques relacionades amb la política lingüística de la Generalitat.

El secretari de Política Lingüística es nomenarà properament amb l’encàrrec de desenvolupar un gran pacte per la llengua per tal de protegir, incentivar i incrementar l’ús del català en tots els sectors.

Per la seva part, la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural incrementa les seves funcions i assumeix la representació de la Generalitat davant les entitats representatives de col·lectius d’altres territoris de l’Estat amb presència especial a Catalunya, i la coordinació de les polítiques de suport i col·laboració que se’n derivin.

Fins ara, aquestes funcions formaven part del Departament de Presidència, i amb el canvi es vol reforçar les competències de la Direcció General, que interlocutarà amb les cases regionals d’altres comunitats autònomes a Catalunya i donarà suport a totes les entitats dels països de parla catalana. La directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural és Adelaida Moya i Taulés, nomenada la setmana passada.

Finalment, el Govern ha modificat la nomenclatura de la Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques, que recupera l’antiga denominació de Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques. El Departament de Cultura explica que una de les seves principals preocupacions és incidir i millorar l’accés a la cultura, i per aquest motiu vol destacar i impulsar les polítiques de promoció cultural. El seu director general, també nomenat la setmana passada, és Josep Vives i Gràcia.

       


___________________________________________________________________