Una visió comunitària de la cultura des de Polònia

Igor Stokfiszewski [ed.] | Institute for Advanced Study in Warsaw

La contribució de la cultura al desenvolupament es fa visible en la seva capacitat per apoderar la ciutadania, el seu potencial per inspirar la creativitat i la innovació i la seva habilitat per promoure la creació de comunitats. L’estudi demostra que l’aspecte social de les iniciatives culturals és el que finalment estimula tant la cultura com el desenvolupament i que les oportunitats de la cultura per a negar les ja passades de moda, teories neoliberals sobre les ciutats creatives encapçalades per Richard L. Florida són molt tangibles.

Els esforços dels països de l’est d’Europa en la reflexió al voltant de la cultura, i també en l’allunyament de la doctrina neoliberal imperant han estat font de riques deliberacions, un exemple d’això és el text que presentem. «Culture and developement: beyond neoliberal reason» emana dels resultats de les investigacions realitzades en el transcurs del programa de recerca “Culture and Development” de l’Institut d’Estudis Avançats de Varsòvia, dut a terme entre els anys 2012 i 2016 i liderat pel Viceprimer Ministre polonès Jerzy Hausner. Es van preguntar com la cultura pot inspirar i estimular el creixement socioeconòmic i mitjançant l’ús de quines eines i mecanismes.

Una de les conclusions de l’estudi enuncia que perquè la cultura fomenti el desenvolupament cal que la mateixa sigui percebuda de manera holística i completa, des de la interpretació sòcio-antropològica. En el segon capítol, el que inclou l’anàlisi de dotze iniciatives culturals concretes que estan orientades a transformar l’entorn local, hi trobareu idees que giren entorn la concepció del desenvolupament com “un trencament amb la reproducció preestablerta de les relacions socials i com un avenç en l’aparició de nous mecanismes per a coordinar l’activitat social”. El concepte de desenvolupament també va més enllà, no es pot quedar només en l’anàlisi del creixement econòmic ni ens les hipòtesis del desenvolupament sostenible. “la contribució de la cultura al desenvolupament socioeconòmic no es pot reduir als paràmetres del consum individual de béns culturals o al tamany del sector cultural (incloses les industries creatives) en l’economia”.

En referència a la participació cultural s’indica que la mateixa ajuda a trencar barreres en relació a les desigualtats socioeconòmiques. Tot i així, per a que es produeixi aquest canvi, cal treballar en les connexions entre les iniciatives legitimades per les institucions i la cultura viva, per a treballar en la direcció de reduir les desigualtats fomentant pràctiques culturals amb potencial transformador. No caiguem, però, en la ingenuïtat de pensar que és un antídot per a reduir la desigualtat, sinó un sistema complementari.

El concepte de cultura viva també és font d’anàlisi en aquesta investigació. Es fa un llistat molt interessant sobre les seves característiques, que si més no, ens pot servir per a preguntar-nos si els projectes que posem en marxa formen part d’aquesta tipologia orientada al desenvolupament holístic mitjançat la cultura. No es tracta d’un llistat màgic, però, a mode de curiositat, enumerem algunes de les qualitats de la cultura viva: expressió de la subjectivitat, col·laboració, focus en el diversitat, co-gestió, inclusivitat i accessibilitat, diversificació del finançament i actitud crítica.

Aquest text és en essència un revulsiu contra el pensament, sovint hegemònic, de que la cultura ha de ser utilitzada com a una eina més de la que treure’n profit econòmic.


PDF Culture and development: beyond neoliberal reason 


Inicieu sessió o registreu-vos per enviar comentaris.