Pel desmantellament de la indústria de les arts visuals

Daniel G. Andújar

Han perdut els museus les funcions per a les quals han estat creats? Les figures de l’artista i de la societat han quedat relegades a un segon pla? Quina instrumentalització es fa d’aquestes institucions per part de la política cultural? Quin paper juguen els processos artístics i socials del seu entorn? Què hi ha de les missions que fonamenten els museus? Cancel·lació d’activitats i projectes, baixada d’ingressos dels artistes i dels professionals de la cultura i, fins i tot, el tancament d’institucions museístiques. S’obre la capsa de Pandora dels museus.

A tall de manifest, Daniel G. Andújar difon un missatge d’emergència per a la reconversió de les indústries culturals en un moment que titlla de ‘col·lapse’ i que planteja com una oportunitat de canvi per explorar nous camins i dur a terme transformacions radicals en l’ecosistema de l’art que cerquin un espai sostenible i obert, que convidi a la reflexió, l’emancipació i el desenvolupament de la societat.

L’artista apunta que el concepte d’indústria cultural, íntimament lligat al model neoliberal, necessita ara ser desmantellat i reconvertit radicalment per acabar amb models ‘anacrònics, poc democràtics i poc transparents’. Aspectes com la precarietat laboral que ha acompanyat la comunitat artística i els equips dels museus – que s’ha vist agreujada amb la pandèmia de la COVID-19 –, la ‘turistificació’ dels museus, uns pressupostos minsos i desequilibrats en favor de les infraestructures i un aparell institucional que desconfia de l’artista, són només alguns dels elements que identifica com vicis d’aquest model.
 

Exposició el Tercer Estat, La Virreina | ICUB

Exposició el Tercer Estat, La Virreina | ICUB
 

En aquest context, Andújar aposta per recuperar i actualitzar l’Estratègia per a les Arts Visuals de 2011, un document resultant del primer procés de reflexió iniciat per l’administració de l’Estat conjuntament amb les associacions d’artistes visuals, que va recollir moltes reivindicacions històriques del sector i que seria, en bona part, vigent en l’actualitat. Aquesta estratègia, però, no s’ha arribat a implementar per cap govern.

Daniel G. Andújar és artista visual, teòric i activista. Les noves tecnologies de la comunicació i els seus efectes en la democràcia i les desigualtats han acompanyat la seva pràctica artística i pensadora. El seu blog recull moltes d’aquestes reflexions. Recentment ha estat present a La Virreina Centre de la Imatge amb la seva exposició El Tercer Estat.


 
 

___________________________________________________________________________

Andújar, D. G (2021, febrer 10). Por el desmantelamiento de la industria cultural en las artes visuales [Entrada blog]. Danielandujar.org. Recuperat 15 febrer 2021, 23 maig 2015, de https://danielandujar.org/2021/02/10/por-el-desmantelamiento-de-la-industria-cultural-en-las-artes-visuales/