Art i territori: cap a una nova economia cultural sostenible?

M. Roy-Valex, G. Bellavance| Presses de l'Université Laval

 Aquest llibre justifica el desenvolupament de la nova economia cultural dels territoris com a motor del desenvolupament sostenible, conjugant perspectives pròpies de la lògica econòmica més instrumental amb les lògiques socials, mediambientals i ecològiques.

«Arts et territoires à l'ère du développement durable» explica la situació de les arts en relació amb les noves formes i estratègies de desenvolupament del territori a través de la cultura, i reuneix articles d’investigadors canadencs i europeus de l’àmbit de la sociologia, especialitzats en el paper que juguen les arts i la cultura com a elements fonamentals per a l’ordenació territorial.

Els estudis recollits defensen l’impacte que aquestes noves dinàmiques tenen en l’impuls de l’atractiu turístic de les regions, en la creació de treball de qualitat o en la intensificació del valor i la conscienciació ambiental. La transversalitat dels continguts repassa les dimensions econòmiques, geogràfiques, polítiques, sociològiques, simbòliques, semiòtiques i cognitives d’aquesta «nova» economia.

La primera part del llibre se centra en la recomposició de les polítiques culturals territorials, a través de nous models de governança o el cas de les Eurorregions; la segona, fa un recull d’estudis de cas d’accions locals, amb models provinents del Quebec, del Marroc, del Senegal o del Regne Unit; i la tercera, de les noves funcions dels artistes en el medi urbà.

Trobem, entre d’altres, aportacions d’autors com el sociòleg Guy Bellavance, el politòleg Jonathan Paquette o Thomas Perrin, autor del llibre «Cultura i Euroregions: Catalunya en l'Arc Mediterrani».


Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació


Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris