Exploring the social impacts of events

Greg Richards; Marisa P. de Brito; Linda Wilks | Routledge

Els nous temps demanen sovint que més enllà de l’impacte econòmic, els esdeveniments culturals justifiquin un impacte social en el territori per rebre suport financer, social i organitzatiu. Aquest llibre reuneix una sèrie d’estudis empírics en l’àmbit dels esdeveniments i analitza les seves dimensions política, econòmica, territorial i social, centrant-se particularment en el paper que hi juguen en el desenvolupament del capital social i la participació de les comunitats locals. A través d’experiències de diversa índole que han tingut lloc a Europa, Sudàfrica i Austràlia, s’avalua mitjançant una metodologia qualitativa, la seva contribució a la cohesió social, la intensificació de les relacions socials i la identitat local.

El recull «Exploring the social impacts of events» pretén inspirar els gestors d’esdeveniments culturals i esportius a incloure la dimensió social als seus projectes. L’impacte social originat pels esdeveniments, considerat durant molt de temps com un aspecte de menor importància i a l’ombra de l’impacte econòmic, està guanyant rellevància en els projectes i l’agenda política actuals.

D’acord amb els autors, la importància de la funció social dels esdeveniments ha augmentat en les darreres dècades, entenent-los ara com vehicles per al creixement econòmic, la regeneració cultural i el desenvolupament de territoris i jugant un paper important en la construcció d’un esperit d’identitat, la implicació de la comunitat i en “l’obtenció d’uns resultats econòmics i socials molt positius”.

Situat en un encreuament de diverses disciplines, l’estudi de les dimensions socials dels esdeveniments abasta un ric ventall de teories en l’àmbit de la sociologia que es veu reflectit en aquest llibre. Partint del capital social com a base teòrica, la primera i segona part expliquen el paper dels festivals com catalitzadors d’aquest capital i la generació de connexions i benestar entre la població local, emfatitzant en la construcció del suport de la comunitat als esdeveniments, aprofundint en experiències de Capitals Europees de la Cultura.

El tercer bloc del llibre està reservat a l’estudi de diversos casos d’esdeveniments esportius i el seu impacte social i, la part següent, als esdeveniments culturals com a estratègia de desenvolupament turístic  de zones rurals, destacant la importància de la ubicació dels festivals com mitjans per incorporar el capital social creat en un lloc específic.  La teoria de l’espai (Massey) serveix aquí per emmarcar el desenvolupament regional desigual, la rellevància del que és local i el compromís polític de l’anàlisi geogràfica.

Per aprofundir en aquesta temàtica, us recomanem consultar l’informe «El capital social en els esdeveniments culturals de Catalunya: una anàlisi del seu potencial com a recurs pel desenvolupament local» realitzat pel CONCA (2015). 

Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació
 

Inicieu sessió registreu-vos per a enviar comentaris