Cap a un nou marc fiscal per a l’associacionisme cultural

Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura

El document presenta 17 propostes que afecten diferents àmbits: Impost sobre Societats, Comptabilitat i comptes anuals, Mecenatge, IVA, IBI, taxes i finançament. Així mateix, l’informe conté un apartat final, “Possibles línies de treball i reflexió”, on s’esbocen algunes línies de discussió a aprofundir en el futur i, entre d’altres, apunta la necessitat de debatre d'elements que permetin distingir una fiscalitat aplicable al sector no lucratiu distinta de la fiscalitat aplicable al sector comercial.

El sector associatiu cultural té un volum considerable d’entitats on predominen les de molt petites dimensions. És difícil fer una radiografia exacta del volum i dimensions del sector perquè hi ha fonts d’informació diverses: l’IDESCAT identifica (any 2014) 30.154 associacions culturals. El Consell de l’Associacionisme Cultural, regulat per l’Ordre CLT/336/2014, de 4 de novembre, està integrat per 32 associacions, federacions i confederacions en representació de 10 àmbits de la cultura popular i l’associacionisme. El ‘Pla de l’Associacionisme Cultural’ identifica 4.226 associacions culturals i 452 equipaments culturals associatius. Les estadístiques del tercer sector cultural del Departament de Cultura identifiquen 2.479 associacions culturals federades (2007, 2008) el 82,3% de les quals amb pressupostos inferiors als 50.000€ anuals i 6.543 associacions culturals no federades (2009) de les quals el 91,8% amb pressupostos inferiors als 50.000€.

Les mesures proposades van destinades a simplificar i millorar la qualitat de la normativa fiscal i comptable del sector, amb voluntat d’adequació de la fiscalitat associativa a la realitat del món associatiu i amb una atenció especial a les de molt petites dimensions.

El document és un encàrrec del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Ha estat elaborat per Víctor García, cap dels serveis de consultoria i gestió de Suport Associatiu-Fundesplai i Rosa Maria Gironès, responsable del departament fiscal de Coopdemà i ha comptat amb la col.laboració d’Oriol Cendra, responsable de Comunicació Interna del departament.

PDF Cap a un nou marc fiscal per a l’associacionisme cultural

També us recomanem l'’informe Yves Blein, diputat de Rhône, 'Simplifications pour les associations', 2014  per a l'Assemblea Nacional francesa  (en francès Assemblée Nationale)

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris