Cultura i fiscalitat a Europa: propostes per a l’harmonització

Forum d'Avignon | EY Société d’Avocats

Aquest estudi sobre polítiques fiscals en matèria de cultura revela un dèficit d’harmonització i de convergència a escala europea i una manca total de polítiques fiscals en els sectors culturals en alguns països de la Unió. L’estudi proposa deu mesures concretes per a l’emergència d’una fiscalitat europea de la cultura en sintonia amb la realitat actual, són les següents:

  • Incloure l’àmbit cultural dins el projecte de base comú consolidada per a l’impost de societats;
  • Harmonitzar a escala comunitària els crèdits fiscals i el mecenatge en les sectors culturals;
  • Consolidar una política homogènia de preservació del patrimoni al si de la Unió Europea;
  • Crear un àmbit de decisió europeu per als sectors rellevants de la cultura;
  • Crear un passaport  fiscal cultural;
  • Completar l’harmonització de l’IVA sobre les definicions de béns i serveis culturals i sobre les taxes aplicables;
  • Crear un òrgan de governança europeu que estableixi una política fiscal harmonitzada en matèria de cultura;
  • Crear un règim fiscal favorable per a les empreses del sector cultural que afavoreixi la creació i la innovació;
  • Propiciar una fiscalitat que afavoreixi l’exportació de la cultura europea a tot el món;
  • Crear una governança mundial de la política fiscal cultural que respongui a les qüestions i divergències que sorgeixen entre l’Organització Mundial del Comerç i la Unesco, per exemple, i que aposti per l’intercanvi mundial de béns i serveis culturals.


 

PDF Culture et fiscalité en Europe: de la cacophonie à l’harmonie conquérante


 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris