Tributación de la cultura. Beneficios fiscales al sector cultural

Us presentem aquest llibre que recull la normativa tributària estatal que afecta al sector cultural (patrimoni històric, arxius i biblioteques, audiovisual i multimèdia, llibre i edició, arts plàstiques i arts escèniques). Contempla les singularitats que la normativa tributària estatal reconeix a aquest sector i que suposen un incentiu o estímul econòmic a la cultura a través de la via fiscal. Incorpora totes les modificacions recents, en particular en l’IVA, que afecten al sector cultural.

«Tributación de la cultura. Beneficios fiscales al sector cultural» de  Juan David de la Torre Sotoca, obre amb una introducció on es delimita les activitats que configuren el sector cultural així com la seva repercussió en les dades macroeconòmiques estatals (PIB i ocupació). Els dos capítols següents analitzen la política fiscal estatal i els beneficis fiscals per a la cultura. El quart delimita el concepte d’artista en el sector cultural i en l’àmbit tributari. El cinquè defineix el concepte de patrimoni cultural i aborda el tractament dels béns culturals en la normativa fiscal. Els capítols següents (del sisè a l’onzè) fan referència a la tributació de la cultura en els diferents impostos estatals (IRPF, impost de patrimoni, impost de successions i donacions, societats, IVA i transmissions patrimonials). El capítol dotzè tracta sobre la tributació del sector no lucratiu. El tretzè analitza de manera extensa el mecenatge cultural. El catorzè està dedicat al pagament de deutes tributaris amb béns de patrimoni històric espanyol. El capítol quinzè es fixa en com es contempla la cultura en els impostos locals. Els dos últims capítols aborden les taxes culturals (utilització d’espais en museus i institucions del Ministeri de Cultura, autorització d’exportació de béns del patrimoni històric espanyol, ...) i els preus públics culturals estatals (visita a museus estatals, mediació i arbitratge de la comissió de la propietat intel·lectual, ...).

  Podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris