Museums in the New Mediascape. Transmedia, Participation, Ethics


Jenny Kidd | Ashgate
 

Aquest llibre revisa la relació dels museus amb els mitjans digitals, avaluant pràctiques de museus del Regne Unit i de la resta del món respecte a l’ús de les tecnologies, portant-ho tot a una altra escala i qüestionant els valors i els propòsits dels museus avui en dia.

A partir d’una sèrie de contradiccions, que pretenen ajudar a entendre la tasca dels mitjans digitals en els museus, el llibre qüestiona què representa la construcció del veritable museu transmèdia, relacionant aquesta revolució digital amb les idees de participació, memòria o democràcia i convidant al lector al debat per definir com ha de ser l’experiència museística.

La publicació 'Museums in the New Mediascape' destaca el paradigma de la participació als museus, el nou paper dels visitants com a participants actius i la seva relació amb la creació d’experiències personalitzades i amb l’impacte i el benestar socials, així com el gran repte que això suposa per a aquests equipaments poc acostumats tradicionalment a canvis d’aquest tipus. Amb tot, i malgrat la gran aportació de referències teòriques d’altres autors, el text frustra de nou les expectatives d’una anàlisi profunda en la concepció dels museus transmèdia i la participació.
 
 

The British Museum. Credit: Pablo Fernández CC BY-NC-ND 2.0

The British Museum. | Pablo Fernández CC BY-NC-ND 2.0
 
 

Bona part del contingut del llibre està basat en estudis empírics duts a terme des de 2010 que demostren, segons l’autora, que la lògica cultural està canviant. S’analitza des de la forma en com experimentem el contingut dels museus, a partir dels canvis introduïts per les noves tecnologies i les noves narratives, el nou significat de comunitat i intercanvi, amb la incursió de les xarxes socials, fins als rols canviants dels productors, consumidors i distribuïdors al sector. 

Cita bibliogràfica
 

Kidd, J. (2014). Museums in the new mediascape.Transmedia, participation, ethics. Ashgate. 

Centre d'Informació i Documentació (CIDOC)  Signatura: S 01532 


_______________________________________________________________________