Indicadors de cultura per al desenvolupament (CDIS) de la Unesco

Els indicadors de cultura per al desenvolupament de la Unesco (CDIS) són una eina estratègica i metodològica per avaluar i mesurar el paper multidimensional de la cultura en els processos de desenvolupament sostenible. El paper de la cultura en el desenvolupament sostenible s’ha situat com una qüestió política i estratègica molt important a escala nacional i internacional i és per això que la Unesco considera necessari proporcionar una demostració dels impactes de la cultura en el desenvolupament basada en dades quantitatives i indicadors. En aquest sentit, vol establir una base comuna i pràctica per ajudar a tots els actors involucrats a integrar millor la cultura en les estratègies i polítiques de desenvolupament. 

La metodologia CDIS pretén millorar les estadístiques i sistemes d’informació nacionals en cultura i desenvolupament; informar sobre l’estat de les polítiques culturals per al desenvolupament; posicionar la cultura en les agendes i estratègies nacionals i internacionals per al desenvolupament i enriquir la CDIS Global Database, la primera base de dades internacional sobre cultura per al desenvolupament. 

  

Una metodologia innovadora

Es presenta l’Unesco CDIS Toolbox que proporciona una guia pas a pas per a l’elaboració i anàlisi dels indicadors que han de reflectir la contribució multidimensional de la cultura en els processos de desenvolupament.  I s’ofereix una selecció d’eines per tal que països amb ingressos baixos i mitjans les puguin aplicar de manera autònoma i enfortir els seus sistemes estadístics i de monitoratge relacionats amb la cultura i el desenvolupament. 

La CDIS Toolbox inclou les següents eines:


Metodology manual

És un manual metodològic que ofereix una guia pràctica per a la recollida de dades, per a la construcció dels indicadors i per a la interpretació dels resultats.

PDF CDIS metodology manual (versió provisional i parcial. La versió definitiva i completa es publicarà en breu).


Implementation Toolkit

Detalla els passos per a una implementació eficient dels CDIS a escala nacional i té per objectiu facilitar la comparativa entre païssos.

PDF Implementation Toolkit


Global database

Base de dades que inclou els resultats dels indicadors CDIS i detalla les fonts emprades per a la seva elaboració.

Anàlisi de set dimensions

Els indicadors CDIS avaluen 7 dimensions clau i ofereixen una visió global de les interrelacions transversals entre cultura i desenvolupament. Per a cada una de les dimensions podeu consultar el document explicatiu.

Economia

Mesura la contribució de la cultura al desenvolupament econòmic

PDF Economy dimension

Educació

Analitza el paper de la cultura en dins el sistema educatiu i el seu potencial per facilitar la inclusió i la diversitat

PDF Education dimension

Governança

Examina el sistema nacional de governança cultural

PDF Governance dimension

Participació social

Mostra l’impacte de les pràctiques, valors i actituds culturals en el progrés social.

PDF Social participation

Igualtat de gènere

Examina el paper de la cultura en la realitat i les percepcions de la igualtat de gènere.

PDF Gender Equality Dimension

Comunicació

Analitza les condicions de cada context per facilitar l’accés a la diversitt de continguts culturals

PDF Communication dimension

Patrimoni

Avalua els marcs públics per protegir i promoure la protecció del patrimoni d’una manera sostenible.

PDF Heritage dimension

Basat en vint-i-dos indicadors

El sistema d’indicadors de cultura per al desenvolupament CDIS es basa en 22 indicadors que tenen per objectiu demostrar amb dades com la cultura i el desenvolupament interactuen i s’enriqueixen mútuament; avaluar cada context concret i donar pistes sobre com millorar els actius culturals per als processos de desenvolupament, i oferir una perspectiva global i comparativa dels reptes i oportunitats nacionals, informar de les polítiques culturals i de les estratègies de desenvolupament per aprofitar al màxim el potencial de la cultura.

Podeu consultar la taula amb els 22 indicadors CDIS

Testejat a onze països

El sistema de CDIS s’ha implementat a 11 països (Bòsnia i Hercegovina, Burkina Faso, Cambodja, Colòmbia, Equador, Ghana, Namíbia, Perú, Swazilàndia, Uruguai, Vietnam),  i per a cada un s’han generat diverses taules, figures i informes amb els resultats. 

Involucra a cent cinquanta  col·laboradors

La metodologia CDIS s’ha elaborat a partir d’un procés participatiu i d’investigació que ha durat quatre anys i que ha involucrat a experts internacionals, administracions públiques, instituts d’estadístiques nacionals, instituts de recerca i organitzacions de la societat civil. 

Inicia sessió o registra’t per enviar comentaris