Petits espais a prop de casa. Els museus i els drets humans


La consultoria per a museus i patrimoni Curating Tomorrow va publicar el desembre de 2020 la guia «Museums and Human Rights. Human rights as a basis for public service», que pretén oferir una visió general dels drets humans en relació amb els museus i vol ser un punt de referència i una eina de planificació per ajudar als museus a integrar els drets humans en tots els aspectes de la seva feina.

D’acord amb l’autor d’aquesta publicació, Henry McGhie, els museus haurien d’incorporar els drets humans al seu ADN perquè perquè poden ser la base d’un servei públic transparent, eficaç i transformador. La guia acompanya un treball similar publicat per la consultoria l’any 2019 i en relació a la contribució que poden tenir els museus en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): «Museums and the Sustainable Development Goals. How can museums support the Sustainable Development Goals?». La relació entre els drets humans i els ODS és clara, atès que la visió de l’Agenda 2030 on es decriuen els 17 objectius és la d’un món que respecti universalment els drets humans i la dignitat humana, així com l’Estat de Dret, la justícia, la igualtat i la no discriminació.

Tornant a la darrera guia, aquesta defineix què son els drets humans, en què es basen i com es poden classificar en drets polítics i civils, drets econòmics, drets socials, drets culturals i fins i tot en drets medi ambientals. Tot seguit, fa un recorregut sobre les principals convencions i declaracions i s’estableix de quina manera els museus poden contribuir al seu compliment.

Per exemple, en el cas de la Declaració Universal dels Drets Humans, que consta de 30 articles, la guia identifica en cada cas quines accions es poden dur a terme per part dels museus, les quals coincideixen amb les 7 activitats clau recollides a la guia de 2019 per tal de contribuir als ODS.
 
 

Aarón Blanco Tejedor on Unsplash

Aarón Blanco Tejedor| Unsplash
 
 

D’acord amb la guia, els drets humans més rellevants pels museus són:

 • El dret de tothom a participar en la vida cultural
 • El dret a gaudir de la pròpia cultura

 • El dret de tota persona a gaudir dels beneficis del progrés científic i de les seves aplicacions

 • El dret d’accés i de gaudi del patrimoni cultural

 • El dret a participar en els assumptes públics

 • El dret a l’educació

 • La llibertat d’expressió i el dret a la informació

 • La importància de l’espai públic en l’exercici dels drets humans

 • Museus, memòria i drets humans

 • Drets humans i medi ambient

 • Els drets de la naturalesa.

Ja hi ha molts museus que tracten qüestiones relacionades amb els drets humans, especialment als indrets on es van produir atrocitats en temps passats. Això no obstant, la guia esperona a tots els museus a adoptar un enfocament basat en els drets humans que sigui participatiu, responsable, no discriminatori i que fomenti l’apoderament.

McGhie (2020) reprodueix les paraules d’Eleanor Roosevelt quan diu que els drets humans comencen “en petits espais a prop de casa” (p. 87). Certament, els museus “poden ser un d’aquests petits espais a prop de casa, petits espais que ajuden a respectar, protegir i complir els drets humans” (ídem).
 
 

­­_____________________________________________________________________________


 
 Descàrrega dels textos complets:        

McGhie, H.A. (2019). Museums and the Sustainable Development Goals. How can museums support the Sustainable Development Goals? Curating Tomorrow. https://bit.ly/3xINTfV

McGhie, H.A (2020). Museums and Human Rights: human rights as a basis for public service. Curating Tomorrow. https://bit.ly/3vKwJg9

_____________________________________________________________________________